loader image

هیچ شکی وجود ندارد که خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ از #برجام، که توسط نتانیاهو با فشار زیاد بر رئیس‌جمهور ترامپ تحریک شد، اشتباهی وحشتناک بود که ما را به واقعیتی پیچیده و بدتر رساند. اکنون می¬دانیم که او قمار خطرناکی را برسر امنیت ما انجام داده است.

با توجه به زلزله در شهر بندرعباس ایران و تحقیق مهم نواک پیتر در زمینه آمادگی در برابر بلایای در تهران: شهرهای ایران برای زلزله بزرگی آمادگی ندارند. آمادگی بهتر در خصوص این بلایا یک تلاش کم‌هزینه حیاتی است