loader image

جستجو

Day: تیر 14, 1401

نشنال اینترست:
چین همچنان بزرگترین چالش برای امنیت آمریکاست

روزنامه «نشنال اینترست» با اشار به اینکه چین همچنان بزرگترین چالش برای امنیت‌آمریکاست، نوشت: رفتار چین به طور فزاینده‌ای تهاجمی و سلطه‌جویانه شده و به نظر می‌رسد این کشور به سمت استقرار هژمونی پکن بر آسیا در حرکت است.

مطالعه مطلب

نیوزویک:
مخاطرات جنگ اوکراین برای اقتصاد آمریکا

نشریه «نیوزویک» در گزارشی با اشاره به سخنان جو بایدن درباره جنگ اوکراین،‌ نوشت: آمریکایی‌ها اثرات جنگ در روسیه را احساس می‌کنند و ادامه یافتن جنگ در اوکراین می‌تواند تأثیر اقتصادی زیادی در آمریکا داشته باشد.

مطالعه مطلب

واشنگتن پست:
امید اسرائیل به تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران

روزنامه «واشنگتن پست» در یادداشت خود با اشاره به اینکه امید اسرائیل به تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران است،‌ تاکید کرد:  متخصصان امنیتی اسرائیل معتقدند اکنون زمان بازگشت به سیاست فشار است که شامل تشدید تحریم‌ها به‌ویژه در زمینه‌های انرژی و مالی خواهد بود.

مطالعه مطلب

اوراسیا ریویو:
نارضایتی ایران در خصوص دریای خزر

اندیشکده «اوراسیا ریویو» در یادداشت خود با اشاره به نارضایتی ایران در خصوص دریای خزر،‌ نوشت: بسیاری از ایرانیان هنوز احساس می‌کنند در سال 2018 زمانی که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس آکتائو به توافق رسید فریب خورده‌اند.

مطالعه مطلب