loader image

جستجو

America goes to war2

دیلی تلگرام
آمریکا پیش به سوی جنگ داخلی

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «دیلی تلگراف» در یادداشتی  نوشت: بزرگترین چیزی که نشان می‌دهد آمریکا ممکن است در شرف انفجار باشد، گسل‌های سیاسی و فرهنگی بیش از پیش در زیر پوست آمریکا رخنه کرده‌اند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه دیلی تلگرام یادداشتی نوشت: حمله به حقوق سقط جنین و دیگر وحشت‌هایی که ایالت‌های آمریکا را فراگرفته، به این معنی است که من دیگر نمی‌توانم از کشور دوران کودکی‌‌ام دفاع کنم.

برای من به عنوان یک زن، وسوسه برانگیز است که به وارونه شدن حقوق سقط جنین در آمریکا با داستانی از تجربه شخصی، واکنش نشان دهم و پاسخگو باشم.

من از جزئیات درباره خود صرف‌نظر می‌کنم، هرچند اطمینان می‌دهم که من، مانند میلیون‌ها زن دیگر در غرب که زمانی لیبرال بود، احساس آرامش عمیقی می‌کنم که در عصری متولد شدم و در مکانی که زنان حق انتخاب دارند.

نسل من دومین نسل از زنانی بود که می‌دانستند اگر نمی‌توانیم با یک نوزاد کنار بیاییم، دیگر نیازی به خطر مرگ بر اثر عفونت و بیماری به دنبال سقط جنین‌های نادرست یا خاتمه بارداری در کنار خیابان نیست، یا ترس از بی‌نظمی ذهنی دائمی از زایمان اجباری.

ما بدیهی می‌دانستیم که می‌توانیم در صورت آمادگی و تنها در آن زمان بچه‌‌دار شویم، بدون ترس از پیامدهای تغییردهنده زندگی، اگر اشتباهی مرتکب می‌شدیم.

این ابطال کم‌سابقه حقوق اساسی در درجه اول یک حمله نفرت‌انگیز به زنان است. اما این یک فاجعه تاریخی جهانی نیز هست،

بزرگترین چیزی که نشان می‌دهد آمریکا ممکن است در شرف انفجار باشد. گسل‌های سیاسی و فرهنگی بیش از پیش در زیر پوست آمریکا رخنه کرده‌اند.

«کلارنس توماس» -قاضی جسور- از دیوان عالی خواسته در احکامی که از پیشگیری از بارداری محافظت می‌کند تجدید نظر کند.

تظاهرات گسترده ای قبلا در این باره توسط زنان برگزار شده است و بسیاری بیم دارند که واکنش به این تصمیم دیوان، سبب خشونت وحشتناکی شود.