loader image

جستجو

Have students been banned in a legal procedure1

مردم سالاری:
آیا دانشجویان در یک روال قانونی ممنوع‌الورود شده‌اند؟

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «مردم سالای» در یادداشت تازه خود به بررسی این سوال پرداخت که آیا دانشجویان در یک روال قانونی ممنوع الورود شده اند؟

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه مردم‌ سالاری در یادداشت تازه خود نوشت:‌ با افزایش موج اعتراضات و اعتصابات در دانشگاه‌های کشور، برخورد با دانشجویان معترض شدت گرفته است.

علاوه بر بازداشت تعدادی از دانشجویان که آمار دقیقی از آن ارائه نشده است، تعدادی نیزاز ورود به دانشگاه منع شده‌اند.

در این میان، ورود لباس شخصی‌ها در چند مورد از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده فنی دانشگاه تهران حاشیه‌ساز شد.

دیروز سه شنبه نیز تجمعاتی در دانشگاه‌های مختلف برگزار شد که در برخی از آن‌ها دانشجویان به تعلیق دانشجویان اعتراض کردند.

و پیامکی برای تعدادی از دانشجویان تعلیق‌شده ارسال شده بود.
این در حالیست که دانشجویان معترض به این تصمیم معتقدند تصمیم به تعلیق دانشجویان، اقدامی فراقانونی است و اتخاذ آن در حیطه مسئولیت دانشگاه‌ها نیست.

ضمن اینکه هرگونه برخورد انضباطی با دانشجویان و همچنین محروم کردن آن‌ها از تحصیل یا استفاده از تسهیلات رفاهی باید مبتنی بر شیوه‌نامه انضباطی و در قالب برگزاری جلسه کمیته انضباطی انجام شود.