loader image

جستجو

Protests over gun laws continue in Tennessee's state legislature2

آسوشیتدپرس:
ادامه اعتراضات به قوانین سلاح در کنگره ایالتی تنسی

مرکز مطالعات سورین

چکیده

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در گزارشی از ادامه اعتراضات به قوانین سلاح در کنگره ایالتی تنسی، خبر داد .

فهرست مطالب

به گزارش مرکز مطالعات سورین، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی خبر داد: معترضان در ایالت تنسی خواستار تصویب قوانینی برای جلوگیری از خشونت‌های مسلحانه شدند و به نشانه اعتراض و نماد قربانیان خشونت‌های مسلحانه، تابوت‌هایی را به ساختمان کنگره تنسی حمل کردند.

معترضانی که خواستار قانون ایمنی اسلحه بودند، از آوردن تابوت به داخل ساختمان کنگره تنسی منع شدند.

اما یک قانونگذار که اخیراً بعد از اخراج به کار خود بازگردانده شده بود، یک تابوت به اندازه یک نوزاد را به داخل طبقه همکف مجلس، قبل از ‌اینکه از حمل آن به داخل صحن مجلس منع شود مشایعت کرد.

معترضان به رهبری اسقف «ویلیام باربر دوم» در نشویل راهپیمایی کردند و از قانونگذاران خواستند قانونی را تصویب و از استفاده از اختیارات خود برای زیر پا گذاشتن دموکراسی خودداری کنند. آن‌ها چندین تابوت را حمل کردند که نماد قربانیان خشونت‌های مسلحانه در روز دوشنبه بود.

اسقف باربر گفت: قانونگذاران بازگشته‌اند، اما بازگرداندن قانونگذاران منتخب به کرسی خود، مشکلی را حل نمی‌کند.

تیراندازی مرگبار به 6 نفر در یک مدرسه خصوصی در نشویل در ماه گذشته، باعث ایجاد موجی از درخواست‌‌ها برای تغییر قوانین اسلحه در تنسی از جمله ممنوعیت حمل سلاح‌های تهاجمی، بررسی‌های سخت‌تر پیشینه و قانون «پرچم قرمز» شد.

«بیل لی»  -فرماندار جمهوری‌خواه تنسی- از قانونگذاران خواسته است تا قانونی را تصویب کنند که سلاح گرم را از افرادی که به خود یا دیگران آسیب می‌رسانند، دور نگه دارد. تاکنون اکثریت جمهوری‌خواه این موضوع را رد کرده‌اند.

جاستین جونز و جاستین پیرسون دو نماینده دموکرات، هفته گذشته پس از اخراج به دلیل نقش‌شان در تظاهرات کنترل اسلحه از صحن مجلس، به مجمع عمومی تحت سلطه جمهوری‌خواه بازگشتند.

این اتفاق، ایالت تنسی را به جبهه جدیدی در نبرد برای آینده دموکراسی آمریکایی تبدیل کرده و قانونگذاران را تحت فشار قرار داده است تا کنترل اسلحه را در ایالتی که معروف به وضع مقررات سست اسلحه گرم است، بررسی کنند.