loader image

جستجو

Increasing cases of racism against minority children

شینهوا:
افزایش موارد نژادپرستی علیه کودکان اقلیت       

مرکز مطالعات سورین

چکیده

خبرگزاری «شینهوا» در گزارش خود از افزایش موارد نژادپرستی علیه کودکان اقلیت خبرداد نوشت: نژادپرستی تجربه شده توسط کودکان اقلیت در آمریکا در حال افزایش است.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ خبرگزاری شینهوا در گزارش خود به نقل از یک تحقیق جدید منتشرشده در ژورنال دسترسی آزاد نوشت:  نتایج تازه‌ترین تحقیقات علمی درباره نژادپرستی نشان می‌دهد، بین سال‌های 2016 تا 2020 نژادپرستی کودکان در گروه‌های اقلیت در آمریکا 2.6 درصد افزایش یافته است.

در بخشی از گزارش علمی منتشره در نشریه پزشکی استئوپاتیپ آمده است «بیشترین گروه‌هایی که تحت تأثیر نژاد پرستی قرار گرفته‌اند، کودکان بومی و سیاه‌پوست هستند که در سال 2020 حدود 15 درصد نژادپرستی را تجربه کرده‌اند.»

محققان دریافتند تبعیض نژادی، قومی گزارش شده از سوی والدین کودکان از گروه‌های اقلیت از 6.7 درصد در سال 2016 به حدود 9.3 درصد در سال 2020 افزایش یافته است.

همچنین براساس تازه‌ترین یافته‌های علمی، کودکان بومی با نرخ‌های بالایی از 10.8 درصد در سال 2016 تا 15.7 درصد در سال 2020 تبعیض را تجربه کرده‌اند.

برای کودکان سیاهپوست این ارقام از 9.69 درصد در سال 2018 تا 15.04 درصد در سال 2020 متغیر بوده است. افزون برآن، درصد کودکان جزیره‌ای آسیایی، هاوایی یا اقیانوس آرام و اسپانیایی که در این مدت تبعیض را تجربه کرده‌اند بین 4.4 تا 6.8 درصد بوده است.

اهمیت این یافته‌ها در آن است که نشان دهد قرار گرفتن در معرض تبعیض در اوایل دوران کودکی به عنوان یک رویداد نامطلوب می‌تواند عواقب بلندمدتی بر سلامتی داشته باشد.