loader image

جستجو

Smotrich's extraordinary authority in the new government

کان 11:
اقتدار فوق‌العاده اسموتریچ در دولت جدید

مرکز مطالعات سورین

چکیده

شبکه خبری «کان 11» در یادداشت تازه خود به بررسی اقتدار فوق العاده اسموتریچ در دولت جدید پرداخت و نوشت: اسموتریچ تنها رئیس موقت کمیته وزیران امور حل و فصل خواهد بود، سمتی که توسط ‌نخست‌وزیر پر خواهد شد.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، شبکه خبری کان 11 در یادداشت تازه خود نوشت:‌ در توافقنامه ائتلاف بین «بنیامین نتانیاهو» -رئیس لیکود- و «بزالل اسموتریچ» -رئیس صهیونیسم مذهبی- آمده است که انتصاب هماهنگ‌کننده عملیات دولت در سرزمین‌ها و رئیس اداره مدنی در دست وزیری در دفتر وزارت دفاع خواهد بود.

این اطلاعات بر اساس سند منتشر‌شده روز دوشنبه است. این اولین بار است که اختیارات از وزیر دفاع گرفته می‌شود.

قرار است هماهنگ‌کننده عملیات دولت در مناطق مورد تأیید وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین رئیس اداره مدنی باشد، اما طبق توافق اختیارات به نماینده‌ای از حزب صهیونیسم مذهبی به دست وزیری در وزارت دفاع می‌رود.

‌نخست‌وزیر و رئیس یش عتید درباره جزئیات این توافق اظهار نظر کرد و گفت: طبق توافق بین لیکود و صهیونیسم مذهبی، نتانیاهو ارتش اسرائیل(رژیم صهیونیستی) را به خردلیم فروخت. «گادی آیزنکوت» -عضو کنست- نیز پاسخ داد و گفت: این تضعیف اختیارات و مسئولیت رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع و تبدیل مشاوره حقوقی به مشاوره سیاسی به جای مشاوره تخصصی و دولتی است.

در این توافقنامه همچنین آمده است که اسموتریچ تنها رئیس موقت کمیته وزیران امور حل و فصل خواهد بود، سمتی که توسط ‌نخست‌وزیر پر خواهد شد.

بخش فرهنگ یهود با توجه به بودجه و استانداردهایش از وزارت آموزش و پرورش به وزارت مأموریت‌های ملی منتقل می‌شود.

تمامی اعضای شورای دولتی آموزش دینی، به جز دو نفری که توسط وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌شوند، با توافق اسموتریچ منصوب خواهند شد.

به‌علاوه، حوزه هویت یهودی از وزارت خدمات دینی به وزارت مأموریت‌های ملی منتقل و تبدیل به یک اداره می‌شود.

رئیس کمیته مالی موقت و رئیس یهودیت تورات موشه گافنی ‌به‌شدت با توافق بین لیکود و صهیونیسم مذهبی که ریاست کمیته اصلاحات در کنست را به حزب بزالل اسموتریچ می‌دهد، مخالف است.

گافنی در جلسه استماع این کمیته گفت: این نقض کار کنست است، من با مشاور حقوقی کنست در این باره صحبت کردم. وی افزود که فکر نمی‌کنم یهودیت تورات با این بند موافقت کند و افزود که این موضوع را در دیدار خود با بنیامین نتانیاهو، رئیس لیکود و یاریو لوین، عضو کنست مطرح خواهد کرد.