loader image

جستجو

Economy is not the main topic of protests

ایسنا:
اقتصاد موضوع اصلی اعتراضات نیست

مرکز مطالعات سورین

چکیده

خبرگزاری «ایسنا» به‌نقل از معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور نوشت: اقتصاد، موضوع اصلی اعتراضات نیست

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، خبرگزاری ایسنا نوشت: معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه در ناآرامی‌های دو ما گذشته ۱۷ هزار میلیارد ریال خسارت وارد شده است، گفت: درصد افراد بی‌کاری که در این اغتشاشات شرکت کردند و دستگیر شده‌اندحدود ۴ تا ۵ درصد است.

بنابراین، چنین نیست که تصور کنیم منشأ اصلی این اتفاقات، اقتصادی است.

«مجید میراحمدی» اظهار کرد: از آغاز اغتشاشات گزارش‌های مستمری را شبانه‌روزی دریافت می‌کردیم و با پایش و تجزیه و تحلیل ابعاد مختلفی از این جنگ ترکیبی، تصمیم‌های لازم گرفته می‌شد.

خسارت‌های اقتصادی واردشده به کشور از جمله مسائل مهم برای ما بود که هم خسارت‌‎های مستقیم و هم غیرمستقیم را شامل می‌شود و باید مسیر جبرانش را مشخص کرد.

براساس آخرین گزارش‌های دریافتی که روزانه تکمیل می‌شود، ۱۷ هزار میلیارد ریال خسارت به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و… وارد شد.

در این میان فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی غارت شدند یا آن‌ها را به آتش کشیدند.