loader image

جستجو

Require Google to fix abortion ads

بلومبرگ:
الزام گوگل برای اصلاح تبلیغات سقط جنین

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «بلومبرگ» در گزارشی از الزام گوگل برای اصلاح تبلیغات سقط جنین  از سوی دوتن از قانونگذاران آمریکایی خبر داد.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه بلومبرگ در گزارشی خبر داد: دو تن از قانونگذاران آمریکایی، سناتور مارک وارنِر (ویرجینیا) و اِلیسا اِسلاتکین (میشیگان)، طی نامه‌ای گوگل را ملزم به اقدامات بیشتری کردند تا نمایش تبلیغات همراه با جستجوهای مرتبط با سقط جنین، نمایانگر ارائه خدمات سقط جنین باشد.

این دو نماینده از اینکه غول‌های جستجو همواره از این قوانین تبعیت نمی‌کنند و باعث می‌شوند کاربران به سمت مراکز غیرقانونی بارداری مروج نگهداری جنین مراجعه کنند، اظهار نگرانی کردند.

آن‌ها متوجه شده‌اند که  تبلیغات نمایش داده شده در هنگام جستجوی «Planned Parenthood» ، «Plan C pills»  و «pregnancy help» در گوگل، نشانی از ارائه خدمات سقط توسط تبلیغ‌کننده‌ها ندارد.

سخنگوی گوگل نیز در واکنش به این ادعا گفته است که کارمندان این شرکت به طور منظم سیاست‌هایمان را بازنگری و فهرست مراکز سقط جنین مورد رصد را بروزرسانی می‌کنند که به تبلیغات‌کنندگان ابلاغ می‌شود.

قانونگذاران نوشتند: «ما معتقدیم که شکست گوگل در اعمال برچسب‌های سلب مسئولیت برای این جستجوهای رایج، به نظر می‌رسد نقض خط‌مشی ژوئن ۲۰۱۹ شما باشد.

ما از شما می‌خواهیم اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای اصلاح این موارد و هرگونه مشکل اضافی در مورد تبلیغات گمراه‌کننده انجام دهید و به کاربران کمک کنید نتایج جستجویی را دریافت کنند که دقیقاً به سؤالات آن‌ها پاسخ می‌دهد و با اهداف آن‌ها مرتبط است.»

بر اساس تحقیقات کالج بهداشت عمومی دانشگاه جورجیا، گوگل خود را در مرکز یک جنگ سیاسی بر سر نحوه رسیدگی به تبلیغات قرار داده شده توسط مراکز بحران، که 3 به 1 از کلینیک‌های سقط جنین در آمریکا بیشتر است، می یابد.

بسیاری از دموکرات‌ها از این شرکت خواسته‌اند تا اقدامات بیشتری را برای محدود کردن شیوع چنین سازمان‌هایی در تبلیغات و نتایج جستجو انجام دهد، در حالی که برخی جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند که این گروه‌ها به‌طور ناعادلانه مورد تبعیض قرار می‌گیرند.