loader image

جستجو

Release of the controversial US police report in 2022

تروث اوت:
انتشار گزارش بحث‌برانگیز پلیس آمریکا در سال 2022

مرکز مطالعات سورین

چکیده

وبگاه «تروث اوت» در گزارش تازه خود از انتشار گزارش بحث‌برانگیز پلیس آمریکا در سال 2022 خبر داد و تاکید کرد: با توجه به خشونت پلیس، تنها 12 روز در سال 2022 بوده است که پلیس کسی را نکشته است.

فهرست مطالب

به‌‌گزارش مرکز مطالعات سورین، وبگاه تروث اوت در گزارش تازه خود خبر داد: گزارش‌های منتشرشده از عملکرد پلیس در آمریکا در سال 2022 نشان می‌دهد که در اکثر شهرهای آمریکا بودجه پلیس در سال 2022 افزایش یافته بود و دقیقاً برخلاف شعاری «بودجه مالی پلیس را قطع کنید» عمل شده بود.

طبق این گزارش، پلیس در سال 2022 ماهانه نزدیک به 100 نفر را کشته است و در سراسر آمریکا 1176 نفر در سال 2022 کشته شدند که این تعداد، بالاترین تعداد قتل‌های پلیس در یک سال از زمان شروع ثبت چنین داده‌هایی در یک دهه پیش است.

اما نکته مهم این گزارش اینجاست که تنها 31 درصد از افراد کشته‌شده توسط پلیس در سال 2022 در شرایطی بودند که یک جنایت خشونت‌آمیز صورت داده بودند و این در حالی است که 32 درصد کشته‌شدگان توسط پلیس در هنگام فرار کشته شدند.

با توجه به خشونت پلیس، تنها 12 روز در سال 2022 بوده است که پلیس کسی را نکشته است.

در مجموع، پلیس در سال گذشته به‌طور میانگین روزانه بیش از سه نفر را می‌کشت که در مجموع به ۱۰۰ نفر در ماه می‌رسد.

این آمار مقدماتی است، زیرا ممکن است هنوز قتل‌های بیشتری از سال گذشته ثبت شود. تاکنون، مجموع سال گذشته 31 نفر بیشتر از سال 2021 است که پلیس 1145 نفر را کشت.

از زمانی که محققان شروع به ثبت این داده‌ها در سال 2013 کردند، پلیس بیش از 1000 نفر را در سال کشته است.

داده‌ها نشان می‌دهد که پلیس برای این قتل‌ها مصونیت نسبی دارد. در سال‌های 2013 و 2022، بیش از 98 درصد از قتل‌های پلیس منجر به متهم شدن یک افسر نشده است.

احتمال کشته‌شدن سیاه‌پوستان توسط پلیس در سال 2022 بسیار بیشتر از سفیدپوستان بود.

با وجود اینکه سیاه‌پوستان تنها 13 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، تقریباً از هر 4 نفری که پلیس در سال 2022 کشته، 1 نفر سیاه‌پوست بوده است.