loader image

جستجو

What if the war in Ukraine gets out of control1

فارن افرز:
اگر جنگ اوکراین از کنترل خارج شود، چه کنیم؟

مرکز مطالعات سورین

چکیده

نشریه« فارن افرز» در یادداشت خود با اشاره به اینکه تهاجم روسیه به اوکراین به زودی وارد ششمین ماه خود می‌شود،‌ به بررسی این سوال پرداخت که اگر جنگ اوکراین از کنترل خارج شود،‌ چه کنیم؟

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ نشریه فارن افرز در یادداشت خود به‌قلم « لیانا فیکس» «ماکیل کیماژ» نوشت: جنگ اوکراین به زودی وارد ششمین ماه خود می‌شود. با وجود تمام صحبت‌هایی که در مورد عبور روسیه از خطوط قرمز غرب و عبور غرب از خطوط قرمز این کشور با کمک نظامی خود به اوکراین مطرح می‌شود، هنوز هیچ خط قرمز واقعی نقض نشده است.

بنابراین، تمایل مشترک پوتین و بایدن برای اجتناب از یک جنگ گسترده‌تر، تضمینی برای مهار خود جنگ نیست.

این درگیری می‌تواند از کنترل خارج شود، حتی اگر هیچ یک از طرفین تصمیم عمدی برای تشدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای نگیرند.

بایدن به صراحت در مورد اینکه اقدامی در اوکراین انجام نخواهد داد، صحبت کرده است. او مستقیماً  وارد مداخله نخواهد شد، ولی دخالت ناتو در درگیری را منع نخواهد کرد.

پوتین نمی‌تواند یک جنگ گسترده‌تر را تحمل کند. اگرچه روسیه احتمالاً پول لازم برای ادامه سیاست تغییر حکومت در اوکراین را دارد، اما ارتش این کشور کمبودهای عظیم نیروی انسانی دارد که ناشی از نقشه جنگ اولیه ویرانگر پوتین است.

فقط می‌توان قوانین نانوشته امروزی را حدس زد. برای غرب، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله دور نگه داشتن سربازان خود از میدان جنگ واقعی است.

چگونه ممکن است جنگ با حادثه‌ غیرمترقبه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، از کنترل خارج شود؟ جنگ اوکراین طبق تجربیات گذشته مستعد استفاده ازاین نوع سلاح‌هاست و بیشتر نگرانی‌ها متوجه طرف روسی است.

می‌توان حدس زد این قوانین نانوشته جنگ برای پوتین کاملاً روشن است، اما برای افسران فرمانده او آشکار نیست.

به‌رغم این خطرات، صبر و آرامش  می‌تواند مانع از انفجار و درگیری در اوکراین شود. موفقیت در جنگ، اقدام قاطع و سریع را طلب می‌کند، اما پیچیدگی جنگ نیز می‌تواند کند شدن آن را تأیید کند.

گفت‌وگوها، مذاکرات و دیپلماسی، برای اجتناب از یک جنگ گسترده‌تر کارساز نیست. پوتین را فقط با اعمال زور می‌توان مهار کرد و این امر هرگز بدون هزینه نیست.

آمریکا و روسیه در آستانه جنگ جهانی سوم نیستند. ارتش روسیه از محدودیت‌های بی‌شماری که با آن روبروست، رنج بسیار می‌برد، در حالی که جنگ اوکراین دائماً به موارد احتمالی جدید، نامطمئن، نگران‌کننده و ترسناک تبدیل می‌شود. دنیا باید یاد بگیرد که با آن زندگی کند.