loader image

جستجو

America will collapse if Trump is not prosecuted

نیویورک تایمز:
ترامپ محاکمه نشود آمریکا فرو می‌پاشد

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی به بررسی این موضوع که ترامپ محاکمه نشود آمریکا فرو می‌پاشد، پرداخت.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: آمریکا نمی‌تواند در مقابل خطرات محاکمه نشدن دونالد ترامپ ایستادگی کند.

در این گزارش که با عنوان «نمی توانیم ترامپ را محاکمه نکنیم» منتشر شد، نویسنده در ابتدا با بیان آن که همه از اشتباهاتشان درس می‌گیرند، نوشت: اشتباهات ما پلی است به سوی موفقیت که به ما درس می‌دهند چه چیزی پاسخگو و چه چیزی نیست.

اما افراد بدجنس هم می‌توانند از شکستشان درس بگیرند و این جاییست که ما و ترامپ قرار داریم. تمام هجوم او به سیاست آزمایش نقاط ضعفش بوده است، هر باری که شکست خورده تشویق شده است و اکنون شکارچی سیاسی بهتری است.

او در ادامه به روند تحقیقات کمیته درباره حملات کنگره اشاره کرد و با بیان آن که سوال اصلی این نیست که آیا اتهامات ترامپ به اندازه‌ای هست که او مقصر شناخته شود، بلکه مسئله توانایی آمریکا با محاکمه نکردن ترامپ است، نوشت: هر باری که دادگاهی درباره کنگره را می‌شنوم بیشتر به این نتیجه می‌رسم که باید ترامپ برای تعداد اتهامات بسیاری محاکمه شود، اما من دادستان نیستم و هیچ نقشی هم در محاکمه او ندارم، نهاد مربوط تصمیم نهایی را می‌گیرد.

درباره این که آیا آمریکا می‌تواند ترامپ را محاکمه نکند و در مقابل عواقب آن بایستد، جواب من «نه» هست.

بلو در ادامه با بیان اینکه ترامپ از تمامی شکست‌هایش درس گرفته و اکنون خطرناک‌تر از قبل باز خواهد گشت، گفت: او متوجه شده که برخی از حامیانش زنان را تحقیر می‌کنند، مهم نیست چند زن او را به تجاوز جنسی متهم کرده باشند، در نهایت برخی از زنانِ حامی او این مسائل را حذف خواهند کرد.

ترامپ در حال حاضر قصد نامزدی ریاست‌جمهوری را دارد و از طرفی هم می‌خواهد خود را از اتهامات وارده مبری کند. اگر او بار دیگر رئیس‌جمهور شود، دوره دوم او از دوره اول هم بدتر خواهد بود.