loader image

جستجو

British changes after the Ukrainian war

فارن افرز:
تغییرات بریتانیا پس از جنگ اوکراین

مرکز مطالعات سورین

چکیده

نشریه «فارن افرز» در یادداشتی به بررسی تغییرات بریتانیا پس از جنگ اوکراین پرداخت و تاکید کرد: در این دوره جدید ناآرامی‌ها میان قدرت‌های بزرگ، پاسخ بریتانیا نباید درونگرایانه باشد.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن افرز در یادداشتی به‌قلم «تام توگندهات» به تحلیل تغییرات برتیانیا پس از جنگ اوکراین پرداخت و نوشت: نظم جهانی به هم ریخته است و رویدادهای سال گذشته نشان می‌دهد که ما وارد عصر جدیدی از سیاست‌های وحشیانه‌ قدرت‌های بزرگ شده‌ایم.

اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن، نهادهای غربی دیگر قادر به تامین ثبات یا امنیت قبلی نیستند.

برای کشوری مانند بریتانیا که الگوی اقتصادی و دیپلماتیک آن مبتنی بر وضعیت آن به‌عنوان یک کشور توسعه یافته است، بی‌ثباتی کنونی یک تهدید حاد به شمار می‌رود.

تا همین اواخر، بریتانیا به این دنیای جدید واکنش نشان نداده بود. سیاست خارجی بریتانیا که در دهه‌های پس از جنگ سرد شکل جدیدی گرفته بود، خود را در برابر ظهور استبداد و درگیری‌های جدید ناآماده دیده است.

وابستگی بریتانیا به دیگر کشور‌ها برای تامین انرژی و فناوری، این کشور را در معرض خطرات جدیدی قرار داده است که پایه‌های اقتصادی آن را تضعیف می‌کند.

بریتانیا اغلب با نادیده گرفتن مشکلات بین‌المللی به این‌گونه مشکلات پاسخ نداده است. در عوض، بریتانیا باید با شروع مشارکت‌های جدید با متحدان فعلی، از نقطه‌ قوت سنتی خود در زمینه گسترش دیپلماسی و نفوذ خارجی استفاده کند.

بریتانیا باید این کار را همزمان با ایجاد انعطاف‌پذیری اقتصاد داخلی انجام دهد. انجام همزمان هر دو، کار دشواری خواهد بود، اما عدم انجام این کار می‌تواند خطر تبدیل این کشور به دست‌نشاندۀ نظم نوین جهانی را به همراه داشته باشد.

نتایج وضعیت کنونی، نه تنها در کاهش انرژی و اوضاع اقتصادی، بلکه در فرسایش تدریجی ارزش‌های لیبرالی که زیربنای آزادی است، آشکار است.

بسیاری می‌دانند که اگر بریتانیا مجبور شود بین اجازه دادن به گسترش مداوم قدرت استبدادی یا زیان‌های اقتصادی یکی را انتخاب کند، نمی‌تواند شکوفا شود.

اکنون مشخص شده است که کشور باید برای تامین امنیت و مقاومت اقتصادی اقدامات بیشتری انجام دهد.

در این دوره جدید ناآرامی‌ها میان قدرت‌های بزرگ، پاسخ بریتانیا نباید درونگرایانه باشد. درعوض، بریتانیا باید به نقاط قوتی که در طول چندین دهه به آن دست یافته است، تکیه کند.

برای بریتانیا، مشارکت با دیگر کشور‌ها منبع قدرت است. این کشور می‌تواند وابستگی اقتصادی و عدم انعطاف‌پذیری را که به نقاط ضعف اصلی آن تبدیل شده است، با ساختن ارتباطات جدید و نه فقط موشک‌ها، برطرف کند.