loader image

جستجو

مطالعات امنیت ملی (INSS):
تمرکز بر چین؛ استراتژی امنیت ملی بایدن

مرکز مطالعات سورین

چکیده

مرکز «مطالعات امنیت ملی (INSS)» نوشت: دولت بایدن بر رقابت ایده‌ها تأکید می‌کند و آمریکا را رهبر مبارزه بین دموکراسی‌ها و خودکامگی‌هایی می‌داند که ‌به‌دنبال تغییر قوانین رفتار بین‌المللی، به‌ویژه چین هستند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ مرکز مطالعات امنیت ملی (INSS)» در مقاله خود به‌قلم «یوچای گویسکی» نوشت: در اکتبر 2022، کاخ سفید و پنتاگون اسناد کلیدی را منتشر کردند که استراتژی امنیت ملی دولت را تشریح می‌کرد.

اولویت اصلی عبارت است از رقابت چند بعدی با چین و اهمیت دستیابی به برتری فناوری. بحران آب و هوا به‌عنوان یک هدف اصلی برای همکاری بین‌المللی برجسته شده است.

تهدید روسیه باید محدود شود و خاورمیانه اهمیت کمتری دارد. پیامدهای استراتژی امنیت ملی فعلی آمریکا چیست و چه اهمیتی برای اسرائیل دارد؟

استراتژی آمریکا مبتنی بر این درک است که جهان اکنون در یک نقطه عطف قرار دارد.

این دهه برای تحولات راهبردی تعیین‌کننده خواهد بود که واقعیت جهانی را در قرن آینده شکل خواهد داد، به‌ویژه ظهور چین و پاسخ به بحران آب و هوا.

دولت بایدن بر رقابت ایده‌ها تأکید می‌کند و آمریکا را رهبر مبارزه بین دموکراسی‌ها و خودکامگی‌هایی می‌داند که ‌به‌دنبال تغییر قوانین رفتار بین‌المللی، به‌ویژه چین هستند. دموکراسی‌های تقویت شده، حقوق بشر و عدالت و برابری، اصولی هستند که در اسناد استراتژی گنجانده شده‌اند.

استراتژی امنیت ملی 2022 چندین چالش اصلی را که آمریکا باید با آن‌ها روبرو شود را توصیف می‌کند:

1. چین به دلیل موقعیتی که به‌عنوان رقیب در شکل دادن به نظم جهانی با تمایل و توانایی انجام این کار از نظر اقتصادی، سیاسی، نظامی و تکنولوژیکی دارد، اساسی‌ترین چالش آمریکا است. تشکیلات دفاعی آمریکا باید برای این چالش آماده شود و بر این اساس نیروی خود را بسازد.

2.تهدید روسیه از سال 2017 کاهش یافته است و دیگر در کنار چین به‌عنوان اولویت اصلی فهرست نشده است، بلکه به‌عنوان یک تهدید فوری و «حاد» تعریف می‌شود که باید با آن مواجه شد.

3.چالش‌های جهانی، در درجه اول گرمایش جهانی و بیماری‌های همه‌گیر، به‌طور گسترده موردبحث قرار می‌گیرند و وزن بیشتری دارند.

4.تقویت دموکراسی در آمریکا و در میان متحدانی که در ارزش‌های آن اشتراک دارند و دولت، آن‌ها را منابع مهم قدرت در رقابت استراتژیک و مبنایی برای ارتباطات استراتژیک می‌داند.

5.سرمایه‌گذاری در قدرت ملی برای حفظ مزیت رقابتی از جمله در قابلیت‌های تولید، فناوری و دفاع از زنجیره تأمین به‌عنوان عناصر اصلی رقابت.

از دیدگاه اسرائیل(رژیم صهیونیستی)، چین کانون استراتژیک آمریکا است و به دیکته کردن بخش‌های بزرگی از استراتژی دولت، از جمله در قبال اسرائیل(رژیم صهیونیستی)، ادامه خواهد داد.

آمریکا به فشار بر اسرائیل(رژیم صهیونیستی) برای نشان دادن توجه خود و تعیین سیاست‌هایی که منافع آمریکا را در نظر می‌گیرد، از جمله در زمینه نظارت بر فناوری و زیرساخت‌های ملی، ادامه خواهد داد.

رقابت با چین، آمریکا را به بازنگری رویکرد کاهش سرمایه‌گذاری در خاورمیانه یا توسعه استراتژی خاصی برای رقابت با چین در منطقه سوق نداده است.

این کشور ‌به‌دنبال ادغام یک ساختار امنیتی منطقه‌ای است که می‌تواند با کمک آمریکا با مسائل منطقه کنار بیاید.

این احتمال وجود دارد که در این واقعیت، وضعیت آمریکا در منطقه همچنان به نزول خود ادامه دهد، همان‌طور که توسط شرکای ارشد آمریکا (مانند عربستان و ترکیه) نسبت به آن منعکس شده است.

در غیاب پاسخ جامع آمریکا به چین در خاورمیانه و با توجه به افزایش منافع پکن در منطقه، چین احتمالاً به گسترش ردپای خود در منطقه ازنظر اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و امنیتی در هر دو طرف شکاف بین ایران و عربستان ادامه خواهد داد.