loader image

جستجو

The agreement with Lebanon helps advance Israel's interests in the region

مطالعات امنیت ملی (INSS):
توافق با لبنان به پیشبرد منافع اسرائیل در منطقه کمک می‌کند

مرکز مطالعات سورین

چکیده

موسسه «مطالعات امنیت ملی (INSS)» نوشت: تعیین خط مرزی دریایی بین کشورها (به جز 5 کیلومتری مجاور ساحل) در واقع نشان‌دهنده به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل توسط لبنان است.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، موسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) مقاله‌ای به‌قلم «اورنا میزراهی» منتشر کرد که درآن آمده است: بین اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و لبنان نقطه عطف مهمی در روابط دو کشور است که ده‌ها سال است در یک درگیری فعال و مداوم بوده است.

این توافق برای هر دو طرف مزایایی دارد و به لطف همگرایی منافع آن‌ها و تمایلشان برای مصالحه در فرصت محدود فعلی امکان‌پذیر شد.

از دیدگاه اسرائیل(رژیم صهیونیستی)، فراتر از منافع در حوزه اقتصادی و احتمال کمک به صلح و امنیت حداقل در فضای دریایی، اشاره به روندهای مثبت در سطح استراتژیک در پرتو توافق حائز اهمیت است و سه اصل مهم دارد:

روابط اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و لبنان: تعیین خط مرزی دریایی بین کشورها (به جز 5 کیلومتری مجاور ساحل) در واقع نشان‌دهنده به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) توسط لبنان است.

مطمئناً به خواسته‌های لبنان (با روحیه مواضع نصرالله) مبنی بر غیرمستقیم بودن مذاکرات و شامل نبودن عناصر عادی‌سازی پاسخ داده شد.

با این حال، این توافق همچنان نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در روابط دوجانبه است: و ادعاهای حزب‌الله مبنی بر اینکه اسرائیل(رژیم صهیونیستی) موجودیت نامشروعی است که نباید به رسمیت شناخته شود و باید برای نابودی آن اقدام کرد و ممکن است به تغییر وجهه اسرائیل(رژیم صهیونیستی) در میان لبنانی‌ها کمک کند را رد می‌کند.

جایگاه و نفوذ حزب‌الله در لبنان: تصویب این توافق از سوی رهبری لبنان ثابت می‌کند که حزب‌الله در لبنان قادر مطلق نیست.

درست است که حزب‌الله از رویدادها مطلع بود و بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر گذاشت، اما توافق به وضوح شامل عناصری است که برای آن دشوار است و می‌خواست از آن‌ها اجتناب کند.

بنابراین، نصرالله نیز با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی لبنان و تشدید انتقادات داخلی نسبت به وی، مجبور به سازش شد و در تلاش برای بهبود وضعیت خود، به این استدلال اکتفا کرد که این تهدیدات او بود که به دستیابی به این هدف کمک کرد.

ایران: با توجه به مخالفت صریح آن با هرگونه توافق احتمالی با اسرائیل(رژیم صهیونیستی) تحت حمایت آمریکا، این توافق منعکس‌کننده شکست دیگری در رویارویی با اسرائیل(رژیم صهیونیستی) است.

علاوه بر این، این توافق مانعی بر سر راه تلاش‌های حزب‌الله برای گسترش جای پای خود در لبنان است که با افتخار توسط حزب‌الله رهبری می‌شود. فراتر از آن، روابط لبنان را با غرب (عمدتاً آمریکا و فرانسه) پایدار می‌کند.