loader image

جستجو

Stopping riots to contain terrorists

روزنامه جوان:
توقف اغتشاشات برای مهار تروریست‌ها

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «جوان» در مقاله خود به بررسی توقف اغتشاشات برای مهار تروریست‌ها پرداخت و نوشت: با ورود تروریست‌ها به ماجرا، اینک شرایط به کلی تغییر یافته و مرحله‌ای جدید آغاز شده که چنانچه به سرعت مهار نشود، می‌تواند ناامنی را به جنگ داخلی بکشاند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه جوان مقاله‌ای  منتشر کرد که در آن آمده است: اغتشاشات بهانه‌جویانه‌ای که از هفته آخر شهریورماه آغاز شده بود و با بی‌اعتنایی مردم تا حدود زیادی فروکش کرده، با حوادث تروریستی، وارد مرحله جدیدی شده که ماهیت پیچیده و خطرناک اغتشاشات و پیامد‌های بسیار خسارت‌بار آن را روشن ساخته است.
اقدامات تروریستی بی‌تردید ناشی از فضای اغتشاش و برهم خوردن تمرکز نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور از رصد و مهار جریانات برانداز، تروریست و اوباش و طمع آن‌ها برای اقدام بدون هزینه است.

در بررسی عوامل و زمینه‌های منجر به این جنایت ضدبشری، نمی‌توان شکستن اقتدار پلیس و حرمت‌شکنی علیه مقدسات دینی توسط اغتشاشگران را نادیده گرفت که نه‌تن‌ها گروهک‌های برانداز سکولارمسلک را برای اقدامات براندازانه و ضدامنیتی به وسوسه می‌اندازد،.

بلکه گروهک‌های تکفیری را نیز به طراحی اقدامات تروریستی جنون‌آمیز تشویق می‌کند و صحنه‌ای دردناک و تأثربرانگیز، چون کشتار بی‌رحمانه زائران و نمازگزاران حرم شاهچراغ را پدید می‌آورد.
با ورود تروریست‌ها به ماجرا، اینک شرایط به کلی تغییر یافته و مرحله‌ای جدید آغاز شده که چنانچه به سرعت مهار نشود، می‌تواند ناامنی را به جنگ داخلی بکشاند.