loader image

جستجو

The war over Russian oil has just begun

نشنال اینترست:
جنگ بر سر نفت روسیه تازه شروع شده است 

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «نشنال اینترست» در یادداشت خود با اشاره به اعمال سقف قیمت بر نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه، تاکید کرد: اگر روسیه به این سقف قیمت پایبند نباشد، یک جنگ فرسایشی بین مسکو و غرب به وجود می‌آورد.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نشنال اینترست در یادداشت خود به‌قلم «بلیس مالی» نوشت: وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 7، در دوم سپتامبر با صدور بیانیه‌ای، برنامه‌های خود را برای اعمال سقف قیمت بر نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی روسیه اعلام کردند.

ایده سقف قیمت برای این است که آمریکا و متحدانش اهرم فشاری بر کنترل خدمات بیمه و حمل و نقل داشته باشند و صنایع را از حمل و نقل نفت بدون رعایت سقف قیمت تعیین‌شده بازدارند تا روسیه را مجبور به رعایت این مقررات کنند.

مهم‌ترین موضوع در قبال این مسئله، واکنش روسیه است. عقل سلیم به تبعیت روسیه از مقررات جدید حکم می‌کند، زیرا کاهش سود حاصل از فروش هنوز هم از هیچ چیز بهتر است، اما واکنش آن به این مضوع ضرورتا این نیست.

پوتین و متحدانش مثل هر تحریم دیگری یقینا به‌دنبال این هستند که چگونه می‌توانند سقف قیمت‌های قریب‌الوقوع را با موفقیت دور بزنند؛ از جمله اینکه صادرات نفت را با بیمه‌گران روسی یا آسیایی انجام دهند.

عامل مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ذینفع‌های دیگر در بازار هستند که خارج از حلقه روسیه و گروه 7 قرار می‌گیرند و اینکه آن‌ها چه واکنشی به این برنامه خواهند داشت. کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) از جمله همین کشورها هستند.

هرچند که هنوز واکنشی از سوی این کشورها به سقف قیمت دیده نشده، اما عربستان و اوپک تا اینجای کار رویکرد مخالفی را در پیش گرفته‌اند و در نتیجه کاهش قیمت نفت، این سازمان با کاهش تولید خود موافقت کرد.

در نهایت، گروه 7 مجبور است برای موفقیت‌آمیز بودن طرحش به نحوی نظر هند و چین را به این طرح جلب کند.

این دو اقتصاد قدرتمند از زمان حمله پوتین به اوکراین، خریداران بزرگ نفت روسیه و مسئول بیش از نیمی از کل صادرات نفت این کشور از طریق دریا بوده‌اند.

اگر روسیه به این سقف قیمت پایبند نباشد، یک جنگ فرسایشی بین مسکو و غرب به وجود می‌آورد. اگر پوتین تصمیم بگیرد صادارت نفت را به کشورهایی متوقف کند که سقف قیمت را قبل از دسامبر اعمال می‌کنند، قیمت نفت دوباره افزایش خواهد یافت و یک دردسر تازه برای بایدن آن هم قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای ایجاد می‌شود.

در نتیجه، شاید اهداف مورد نظر از تعیین سقف قیمت ارزشمند باشند، اما سخت است که بتوان آن‌ها را اجرا کرد. ذینفع‌های بسیار زیادی هستند که باید آن‌ها را در نظر گرفت و اگر گروه 7، روسیه و اوپک حاضر به کوتاه آمدن نباشند، هزینه‌ها می‌تواند به نحو قابل‌توجهی افزایش یابد.