loader image

جستجو

The majority of the American people support the impeachment of Biden

راشا تودی:
حمایت اکثریت مردم آمریکا از استیضاح بایدن

مرکز مطالعات سورین

چکیده

شبکه خبری «راشا تودی» در مطلب تازه خود به بررسی موضوع حمایت اکثریت مردم آمریکا از استیضاح بایدن،‌ پرداخت.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ خبرگزاری راشا تودی در مطلب تازه خود  نوشت:‌ نظرسنجی جدید نشان داد بیشتر رای‌دهندگان آمریکایی استیضاح جو بایدن را در صورت مسلط شدن دوباره جمهوری‌خواهان بر کنگره بسیار محتمل می‌دانند.

این نظرسنجی فاش کرد چنانچه جمهوری‌خواهان بتوانند در زمینه دستیابی به کنترل بر کنگره در انتخابات میاندوره‌ای هفته آینده به پیروزی برسند، بیشتر رای‌دهندگان انتظار دارند جو بایدن با روند استیضاح رو به رو شود.

نظرسنجی موسسه راسموسن که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد 54 درصد از رای‌دهندگان بر این اعتقادند که مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان بایدن را استیضاح خواهد کرد.

بیش از یک نفر از هر پنج آمریکایی (یا 22 درصد) فکر می‌کنند چنین نتیجه‌ای بسیار محتمل است.

در مقام مقایسه، 32 درصد از پاسخ‌دهندگان به پرسش‌های این نظرسنجی گفتند آن‌ها گمان نمی‌کنند استیضاح محتمل باشد، از جمله 12 درصد می‌گویند این استیضاح را هرگز محتمل نمی‌دانند.

نزدیک به 13 درصد از رای‌دهندگان نیز می‌گویند در این باره، اطمینان ندارند.

یافته‌های این نظرسنجی کمتر از یک هفته پیش از رای‌گیری انتخابات میاندوره‌ای هشتم نوامبر منتشر می‌شود.

پیش‌بینی‌ها حاکی است که در انتخابات پیش رو، حزب دموکرات، جناح سیاسی بایدن، کنترل مجلس نمایندگان و احتمالا مجلس سنا را از دست بدهد.

جمهوری‌خواهان بسیار بیشتر از دموکرات‌ها به رای دادن در انتخابات میاندوره‌ای مشتاق‌اند و نسبت آن، 38 درصد در برابر 24 درصد است.

در نظرسنجی سی ان ان که روز چهارشنبه انتشار یافت، آمده است: رای‌دهندگان در پاسخ به اینکه از نامزد کدام حزب در حوزه انتخابیه خودشان در کنگره پشتیبانی خواهند کرد، جمهوری‌خواهان با برتری 51 در برابر 47 (در مقایسه با دموکرات‌ها) پیش افتادند.