loader image

جستجو

The Vatican supports the Supreme Court's decision on abortion

صدای آمریکا:
حمایت واتیکان از تصمیم دیوان عالی در مورد سقط جنین

مرکز مطالعات سورین

چکیده

شبکه خبری «صدای آمریکا» به‌نقل از آکادمی زندگی واتیکان درباره حمایت از تصمیم دیوان عالی در مورد سقط جنین،نوشت: دفاع از حیات انسانی نباید محدود به حقوق فردی شود چون زندگی موضوعی است که از اهمیت اجتماعی گسترده ای برخوردار است.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ شبکه خبری صدای آمریکا خبری منتشرکرد که در آن امده است: «آکادمی زندگی واتیکان» روز جمعه از تصمیم دیوان عالی فدرال آمریکا درباره سقط جنین استقبال و اعلام کرد این تصمیم به علت انعکاس مسائل زندگی، همه جهان را به چالش می‌کشد.

واتیکان همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد: دفاع از حیات انسانی نباید محدود به حقوق فردی شود چون زندگی موضوعی است که از اهمیت اجتماعی گسترده ای برخوردار است. دیوان عالی فدرال روز جمعه در چارچوب اقدامی بسیار مهم، قانونی را لغو کرد که در سال 1973 تصویب شد و به زنان در سراسر آمریکا حق سقط جنین داده بود.

«آکادمی زندگی واتیکان» در واکنش به این تصمیم دیوان عالی فدرال اعلام کرد این حقیقت که کشوری بزرگ با‌سابقه دموکراتیک طولانی موضع خود را درباره این مساله تغییر داده است، باعث خواهد شد که همه جهان درباره موضوع سقط جنین به چالش کشیده شود.

«جو بایدن» -رئیس‌جمهور آمریکا- که همه عمرش کاتولیک بوده است تصمیم دیوان عالی فدرال این کشور را درباره لغو حق سقط جنین برای زنان محکوم و آن را روزی غمبار برای آمریکا توصیف کرد. وی همچنین تصمیم دادگاه را محافظه‌کارانه و افراطی توصیف کرد.

اسقف وینچنزو پاگلیا، رئیس «آکادمی زندگی واتیکان» هم در واکنش به تصمیم دیوان عالی فدرال آمریکا در خصوص سقط جنین گفت: این تصمیم دعوتی قدرتمند به زندگی است آن هم در زمانی که اشتیاق به زندگی در جامعه غربی هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود.