loader image

جستجو

The real danger to the state of Israel in the crisis of Judean and Samaritan law

کان 11:
خطر واقعی برای دولت اسرائیل در بحران قانون یهودیه و سامره

مرکز مطالعات سورین

چکیده

رسانه «کان 11» در گزارشی با اشاره به خطرواقعی برای دولت اسرائیل دربحران قانون یهودیه و سامره،‌ نوشت: ائتلاف در تلاش است تا برای بار دوم با شورشیان خود مذاکره کند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، رسانه کان 11 در گزارشی نوشت: اگر از این فرض پیش برویم که اسرائیل(رژیم صهیونیستی) واقعاً اجازه نخواهد داد یهودیه و سامره به یک منطقه محاصره غیرقانونی تبدیل شوند، در واقع سه راه برای اجتناب از اعلام این سرزمین‌ها به عنوان قلمرو سابق باقی می‌ماند:

هفته آینده قانون را به رأی‌گیری برگردانید: ائتلاف در تلاش است تا برای بار دوم با شورشیان خود مذاکره کند.

تا آنجا که ممکن است بسیاری از مقررات را در قوانین خاص یا در دستورات نظامی ‌فرماندهان محلی پوشش دهید.

سقوط دولت: قانون در اسرائیل تصریح می‌کند که مقررات اضطراری به طور خودکار تمدید می‌شود، اگر کنست پیش از انتخابات قبل از تاریخ تمدید آن‌ها منحل شود.

گزینه سوم که تاکنون کمتر مورد بحث قرار گرفته، در زمینه ثبات دولت جالب‌توجه است، زیرا بهانه بزرگی به منظور انحلال برای همه اعضای احزاب راست یا راست میانه که در هر صورت تنها کاندیدای انحلال هستند، وجود دارد.

بنابراین، یک گشایش خروجی برای همه مقامات ارشد دولتی، تحت پوشش مشروعیت عمومی‌ایجاد شد که دریچه‌ای از فرصت است که در پایان ماه ژوئن بسته می‌شود.

در اینجا تعادل ظریفی برای همه کسانی که از فرصت استفاده می‌کنند، وجود دارد: از یک سو باید به تلاش‌های خود برای تصویب این لایحه فرصت دهند تا مبادا به‌عنوان یک دلیل بیهوده در برچیده شدن دولت دیده شوند. از سوی دیگر، اختیار عمومی ‌برای این حرکت تنها به اولین کسی داده می‌شود که این کار را انجام دهد.

انحلال دولت ممکن است همه را به یک اندازه به انتخابات بکشاند، اما هرکسی که آن را آغاز کند، با شرایط ترجیحی آن را پیش خواهد برد: ممکن است با احزاب دیگر همچنین در اپوزیسیون معامله کند و روایت عمومی ‌را برای کمک به کارزار تطبیق دهد.