loader image

جستجو

تایمز اسرائیل:
درخواست فلسطینیان از شورای امنیت سازمان ملل برای توبیخ اسرائیل

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «تایمز اسرائیل» در مطلب تازه خود از درخواست فلسطینیان از شورای امنیت سازمان ملل برای توبیخ اسراییل،‌ خبر داد.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ روزنامه تایمز اسرائیل در مطلب تازه خود خبر داد: در پی توصیه هیئت فلسطینی سازمان ملل از اعضای شورا به استفاده از فرصت در اقدام علیه اسرائیل(رژیم صهیونیستی) تا به این ترتیب مانع از بروز «جنگ ادیان» گردد.

شورای امنیت سازمان ملل پیرامون بازدید «ایتامار بن گویر» -وزیر امنیت ملی اسرائيل(رژیم صهیونیستی)- از تپه معبد مقدس اورشلیم که از نقاط تنشزای کشور است، جلسه اضطراری تشکیل داد.

یکی از دیپلمات‌های عضو شورای امنیت، به شرط محفوظ ماندن هویت خود، به تایمز اسرائيل گفت: «هیئت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) که اعضا را علیه تشکیل جلسه ترغیب کرده بود.

روز سه‌شنبه تمرکز خود را بر اقناع شورای امنیت علیه صدور بیانیه مشترک توبیخ دولت یهود در پایان جلسه نهاد. برخلاف قطعنامه‌، بیانیه-ها قانوناً الزام اجرایی ندارند، اما مستلزم تصویب به اتفاق آرا هستند.

گمان نمیرود آمریکا که بارها گفته است سازمان ملل پلتفرم مناسب پیگیری حل مناقشه‌ اسرائيل (رژیم صهیونیستی) و فلسطینیان نیست، از بیانیه‌ای حمایت کند که اسرائيل(رژیم صهیونیستی) را در سازمان ملل استثنا می-کند.

با این همه، دیدار روز سه‌شنبه بن گویر از تپه معبد مقدس واشنگتن را برآشفت و دیپلمات شورای امنیت حدس می‌زند شاید دولت بایدن این بار، برای تأکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در مکان مقدس اورشلیم، خلاف رویه پیشین خود عمل کند.

سیاست نانوشته حاکم بر مجتمع [تپه معبد مقدس] به مسلمانان اجازه می‌دهد که طبق محدودیت‌های معدودی، وارد محل شده و عبادت کنند.

اما یهودیان فقط مجازند در ساعات مشخص، از دروازه معین و حرکت در یک مسیر معین در معیت پلیس باشند و اجازه نیایش آشکار در آنجا ندارند.