loader image

جستجو

Western democracy is being destroyed to protect Israel

میدل ایست مانیتور:
دموکراسی غربی برای محافظت از اسرائیل در حال نابودی است

مرکز مطالعات سورین

چکیده

وبگاه «میدل ایست مانیتور» در یادداشت خود با اشاره به تلاشی که برای ساکت کردن برخی از سخت‌ترین منتقدان رژیم صهیونیستی شد، تاکید کرد: دموکراسی غربی برای محافظت از اسرائیل در حال نابودی است.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، وبگاه میدل ایست مانیتور در یادداشت خود به‌قلم «ایوان ریدلی» نوشت: چند روز گذشته شاهد یک حمله تقریباً بی‌سابقه به حامیان بلندپایه فلسطین بوده‌ایم که منجر به تلاشی هماهنگ برای ساکت کردن برخی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل(رژیم صهیونیستی) یک ‌بار و برای همیشه شد.

درحالی‌که این حمله آشکارا به آزادی بیان انجام‌شده، باعث انحراف توجه از تحقیقات تلویزیونی گردیده که کارزاری برای تضعیف دموکراسی و حمایت فلسطینی‌ها در حزب کارگر بریتانیا را افشا می‌کند.

یک مستند سه‌قسمتی اهانت‌آمیز تلویزیون الجزیره، یافته‌های خود را بر اساس محتوای بزرگ‌ترین افشای اسناد تاریخ سیاسی بریتانیا استوار کرده است.

«پرونده‌های کارگری: پاک‌سازی» نشان داده است که چگونه تعداد کمی از مقامات غیرمنتخب توطئه‌ای برای متوقف کردن غارتگر سیاسی جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر داشتند. به‌طور شگفت‌انگیزی، به‌جای عذرخواهی یا حتی استعفا، به نظر می‌رسد که قسمت اول این مستند، جنجال صهیونیست‌ها را علیه حتی بیشتر منتقدان اشغال نظامی وحشیانه فلسطین توسط دولت آپارتاید، برانگیخته است.

چنین کارزار‌های شرورانه‌ای فقط برای تشویق نوعی سانسور شدید و حمله به آزادی بیان است که ما آن را با دیکتاتوری‌ها مرتبط می‌کنیم. اسرائیل و حامیانش می‌خواهند استفاده از کلمه آپارتاید را ممنوع کنند.

هرکسی که از آن استفاده کند، به یهودستیزی متهم می‌شود. «بث میلر» از صدای یهودی برای اقدام صلح، وقتی در مورد طلیب گفت: تنها عضو فلسطینی آمریکایی کنگره نمی‌تواند بدون یک کارزار هماهنگ تهمت و حملات به‌قصد افترا زدن به او، تحریف سخنانش و همچنین پنهان کردن این واقعیت غیرقابل‌انکار که اسرائیل در حال ارتکاب جنایت آپارتاید وحشیانه بر فلسطینیان است، زبان ‌باز کند.

اگر اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و حامیانش باید به دموکراسی خود آسیب بزنند تا انتقاد از دولت آپارتاید را متوقف کنند، چه چیزی در مورد نظامی که آن‌ها به‌شدت در صددند از آن حمایت کنند، می‌گوید؟ اسرائیل(رژیم صهیونیستی) چه قدرتی علیه غرب دارد؟ هر چه هست، بهایی که باید بپردازیم مطمئناً نمی‌تواند و نباید که تضییع حقوق دموکراتیک ما باشد.

فلسطینی‌ها 70 سال است که با بدتر از این روبرو بوده‌اند و همچنان نظام آپارتاید وحشیانه و اشغال نظامی را تحمل می‌کنند.

حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم، این است که در مقابل لابی طرفدار اسرائیل(رژیم صهیونیستی) بایستیم و این واقعیت را افشا کنیم که این لابی از یک دولت ظالم و آپارتایدی دفاع می‌کند که هیچ دموکراتی که به خود احترام می‌گذارد، نباید از آن حمایت کند.