loader image

جستجو

Israeli voters from the perspective of the 2022 elections

مطالعات امنیت ملی INSS:
رأی‌دهندگان اسرائیل از منظر انتخابات 2022

مرکز مطالعات سورین

چکیده

موسسه «مطالعات امنیت ملی (INSS)» در یادداشت تازه خود به بررسی رای‌دهندگان اسرائیل از منظر انتخابات 2022، پرداخت.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، مطالعات امنیت ملی (INSS) در یادداشت تازه خود به‌قلم «اوری ورتمن» «میرالران» نوشت: مردم اسرائیل(رژیم صهیونیستی) در انتخابات اخیر کنست قاطعانه به جناح راست رأی دادند. انتخابات 2022 با پیروزی آشکار بلوک راست به رهبری بنیامین نتانیاهو به پایان رسید.

درنتیجه، احتمالاً اسرائیل(رژیم صهیونیستی) از بحران سیاسی سه سال و نیم گذشته که شاهد پنج انتخابات کنست بود، خارج خواهد شد.

بررسی داده‌های رأی‌دهی در این انتخابات به تفکیک بخش و با چشم‌انداز بلندمدت، تصویری جامع و پویا را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده تغییراتی است که در جامعه اسرائیل(رژیم صهیونیستی) رخ داده است. از جمله:

– مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات 2022 افزایش یافت؛ از 67.4 درصد در انتخابات 2021 به 70.6 درصد رسید، اما از میانگین 78.8 درصد در انتخابات بین سال‌های 1973 و 1999 کاهش یافت.

– مشارکت رأی‌دهندگان در بخش عربی که در انتخابات 2021 به پایین‌ترین حد تاریخی خود، یعنی 44.6 درصد رسیده بود، به‌رغم انتظار کاهش قابل‌توجه دیگر، به 53.2 درصد افزایش یافت. بنابراین، قدرت نسبی احزاب عربی در انتخابات گذشته نسبت به سال 2021 افزایش یافت.

– روند کاهش رأی اعراب به احزاب صهیونیستی پس از انتفاضه دوم آغاز شد و ممکن است نشان‌دهنده هویت رو به رشد فلسطینی در افکار عمومی عرب باشد.

– قدرت احزاب افراطی ارتدوکس از 12.8 درصد آرا در سال 2021، به 14.2 درصد در سال 2022 افزایش یافت.

اگرچه شاس و یهودیت تورات متحد، مجموع نمایندگان خود در کنست را از 16 به 18 کرسی افزایش دادند، اما قدرت نسبی آن‌ها در کنست تاکنون ثابت مانده است.

– بارزترین و مهم‌ترین تغییر، رشد برجسته فهرست مشترک صهیونیست‌های مذهبی و اوتزما یهودیت است که به ترتیب توسط بزالل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر رهبری می‌شود که 14 کرسی (8 کرسی بیشتر از سال 2021) به دست آورد.

– در تقسیم سه بلوک (راست، چپ میانه و اعراب)، جناح راست به رهبری نتانیاهو از 48.3 درصد در سال 2021 به 49.6 درصد در سال 2022 رشد کرد. بلوک چپ میانه با عناصر جناح راست خود از 41.5 درصد به 38.3 درصد کاهش یافت و بلوک عربی از 8.6 درصد به 10.8 درصد افزایش یافت.

در دولت آتی، ممکن است احزاب راست افراطی صهیونیسم مذهبی و اوتزما یهودیت، حداقل در دو بخش مهم امنیت ملی، ثبات ائتلاف را با چالش‌های جدی مواجه کنند.

چالش اول به مسئله فلسطین مربوط می‌شود، هم در رابطه با رویکرد سخت‌گیرانه‌تر در قبال فلسطینی‌ها و هم رویکرد ملایم‌تر نسبت به جمعیت ساکن در کرانه باختری که احتمالاً منجر به افزایش خشونت و وخامت روابط یهودی-عربی در داخل اسرائیل(رژیم صهیونیستی) می‌شود.

چالش دوم به نگرش دولت آمریکا در قبال برجستگی احزاب صهیونیسم مذهبی و اوتزما یهودیت در دولت مربوط می‌شود. چیزی که ممکن است به روابط ویژه با دولت بایدن و همچنین روابط نزدیک با جامعه یهودیان آمریکا آسیب برساند.

در پایان، این شرایط پیچیده حاکی از تنش بین تداوم سیاست اسرائیل(رژیم صهیونیستی) در مورد مسائل اساسی سیاست خارجی و تغییرات احتمالی در حوزه داخلی است که عمدتاً مربوط به روابط اعراب و یهودیان و همچنین مناقشات مورد انتظار مربوط به ماهیت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) به‌عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک است.

در اینجا، تأثیر صهیونیسم دینی و اوتزما یهودیت بر فضای عمومی و رفتار و تصمیمات دولت جدید در مورد موضوعات حساس احتمالاً قابل‌توجه خواهد بود. نتیجه همه این تحولات احتمالاً پیامدهای فوری برای امنیت ملی و موقعیت بین‌المللی اسرائیل(رژیم صهیونیستی) خواهد داشت.