loader image

جستجو

How many seats did Likud voters win for their party1

کان 11:
رأی‌دهندگان لیکود چند کرسی برای حزبشان قراردادند؟

مرکز مطالعات سورین

چکیده

شبکه‌ خبری «کان 11» در گزارش تازه خود  به بررسی این سوال پرداخت که رای‌دهندگان لیکود چند کرسی برای حزبشان قرار دادند؟

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، شبکه خبری کان 11 در گزارش تازه خود نوشت: سه هفته است که با پیش‌بینی شاخص انتخابات بازی می‌کنیم. سه هفته آسان نیست: احزاب هنوز تشکیل نگردیده و نامزدها هنوز مشخص نشده‌اند. وقتی شروع کردیم، «نفتالی بنت» در سمت راست بالا ایستاده بود، «نیتزان هوروویتز» -رهبر مرتز- بود، امید جدید هنوز حزبی بود که با تمام توانش به تنهایی می‌دوید.

وقتی شروع کردیم، ایتامار بن گویر هنوز شبیه کسی بود که به اسموتریچ تکیه کرده است و نه برعکس حزب کار همچنان از اتحاد با مرتز خودداری می‌کرد.

او هنوز هم امتناع می‌کند، مدتی می‌ریزد، «گادی ایزنکوت» هنوز تصمیمی‌نگرفته است. با این حال، تصمیم گرفته شده است، شروع به کشیدن کمی ‌دورتر می‌کند.

دقیقا به همین دلیل، دقت اولیه در پیش‌بینی امتیاز بیشتری به شرکت‌کنندگان می‌دهد. دقت قبلی دشوارتر است. اما غیر ممکن نیست. نه در رابطه با همه احزاب.

در هر صورت، ما تصمیم گرفتیم یک بررسی مختصر در به نوعی خلاصه موقت انجام دهیم، نه از میانگینی که هر حزب در پیش‌بینی دریافت می‌کند، بلکه از میانگینی که هر حزب از رأی‌دهندگان خود دریافت می‌کند. یعنی برخی از کرسی‌های رأی‌دهندگان لیکود معتقدند که این حزب در انتخابات پیروز خواهد شد.

برخی از رأی‌دهندگان کرسی آینده‌ای دارند و معتقدند آینده‌ای وجود دارد که در انتخابات به دست خواهند آورد. ما از دور قبل می‌دانیم که رأی‌دهندگان حزب تمایل دارند بیشتر از آنچه در نظرسنجی‌ها به دست می‌آورد، به آن کرسی بدهند.

به عبارت دیگر، همین حمایت از حزب، منبع خوشبینی نسبت به آن است. و این بار نیز صادق است.

به‌عنوان مثال، در این مرحله، رأی‌دهندگان مرتز تنها کسانی هستند که معتقدند مرتز بدون مشکل از درصد مسدودسازی عبور می‌کند.

آن‌ها به طور متوسط ​​معتقدند که او تقریباً پنج کرسی را به کنست خواهد آورد. رأی‌دهندگان حزب کار معتقدند که مرتز موفق خواهد شد، اما با کمی ‌بیش از چهار نفر. رأی‌دهندگان همه احزاب دیگر در پیش‌بینی خود به طور متوسط ​​کمتر از چهار کرسی به مرتز می‌دهند.

یا به‌عنوان مثال دیگر، در یش عتید این پیش‌بینی وجود دارد که در نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد 22 کرسی بر اساس میانگین وزنی شاخص به دست می‌آورد.

رأی‌دهندگان یش عتید بر این باورند که از 23 کرسی بیشتر خواهند گرفت. رأی‌دهندگان لیکود و شاس معتقدند که از 20 کرسی کمتر خواهند داشت.

بالاخره ما در انتخابات قبلی هم یک بازی پیش‌بینی انجام دادیم و در رابطه با انتخابات قبلی هم می‌توان بررسی کرد که واقعا چه اتفاقی افتاده است. یعنی چه فاصله‌ای بین پیش بینی و واقعیت بود.

در انتخابات قبلی، یش عتید 17  کرسی به دست آورد. رأی‌دهندگان او فکر می‌کردند که وی  ۱۹ کرسی بیشتر خواهد گرفت.

رأی‌دهندگان لیکود، جناح راست و شاس فکر می‌کردند که یش عتید 17  کرسی به دست خواهد آورد. یعنی در این مورد، رأی‌دهندگان احزاب رقیب نسبت به رأی‌دهندگان یش عتید در مورد میزان کرسی‌های یش عتید دقیق‌تر بودند.

آیا در سایر احزاب نیز اینگونه است؟ مرتز در انتخابات قبلی 6 کرسی به دست آورده بود. رأی‌دهندگان مرتز بدبین بودند. آن‌ها فکر می‌کردند که نتیجه کمتر خواهد بود. میانگین 4.5  کرسی بود. میانگین رأی‌دهندگان لیکود 3.5، رأی‌دهندگان راست 3.6، رأی‌دهندگان یسرائیل بیتینو 4 کرسی را پیش‌بینی کردند.

چه کسی نتیجه حزب خود را به خوبی پیش‌بینی کرد؟ رأی‌دهندگان شاس. آن‌ها فکر می‌کردند که حزب آن‌ها 9  کرسی خواهد گرفت و 9  کرسی به دست آورد.

شاس حزبی است که برای همه آسان است. یهودیت تورات نیز همینطور است. حزبی بسیار باثبات که رأی‌دهندگان، چه از خود آن و چه احزاب دیگر، حداقل در انتخابات قبلی در پیش‌بینی خود نسبت به آن دقیق بودند. به هر حال، رأی‌دهندگان شاس هنوز 9  کرسی برای شاس پیش‌بینی می‌کنند، اما رأی‌دهندگان یهودیت تورات پیش بینی می‌کنند که حزب آن‌ها به 8 کرسی نزدیک‌تر است، یک کرسی بیشتر از دور قبل.