loader image

جستجو

There is no chance to advance the revival of JCPOA in the General Assembly

ایندیپندنت:
پیشبرد احیای برجام در مجمع عمومی شانسی ندارد

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «ایندیپندنت» در مطلب تازه خود به‌نقل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشت: پیشبرد احیای برجام در مجمع عمومی شانسی ندارد.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه ایندیپندنت در مطلب تازه خود نوشت:  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت انتظار نمی‌رود که در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هم‌اکنون در نیویورک جریان دارد، تحولی در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران رخ دهد.

او گفت که گمان نمی‌کند ملاقات با ابراهیم رئیسی در این خصوص فایده‌ای داشته باشد.

«جوزپ بورل» در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت که اتحادیه اروپا همه طرف‌ها را تحت فشار قرار داده است تا در روند احیای برجام، «10 متر نهایی مسیر را نیز پشت سر گذارند.»

او گفت پیش‌بینی نمی‌کند که این مذاکرات تحت میانجیگری اتحادیه اروپا راه به جایی ببرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «طی سه ماه گذشته، تعامل و روند چندمرحله‌ای رو به پیشرفت داشت و فعالیت طرف‌ها نتیجه را بهبود می‌بخشید.

اما در هفته‌های گذشته، چنین نبود و اکنون در بن‌بست قرار داریم و متوقف شده‌ایم.»

بورل افزود: «پیشنهاد اخیر که آخرین درخواست از طرف ایرانی است، اصراری برای رسیدن به توافق نبود و اگر قرار باشد که امروز بگویم آیا در این هفته تحول خاصی رخ خواهد داد یا نه، جوابم این است که گمان نمی‌کنم.»