loader image

جستجو

Ayelet Shaked of the right-wing Jewish Home party, shown here on May 6, is Israel's new justice minister. During her two years in parliament, she called for bringing more conservative judges to Israel's highest court.

والا:
شاکد قصد دارد برای لیکود نامزد شود

مرکز مطالعات سورین

چکیده

خبرگزاری «والا» در گزارش تازه خود با اشاره به اینکه شاکد قصد دارد برای لیکود نامزد شود،اعلام کرد: شاکد قصد دارد در آینده نزدیک برای جذب هرچه بیشتر افراد به حزب تلاش کند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، خبرگزاری والا در گزارش تازه خود اعلام کرد: یک ماه و نیم از انتخابات بیست‌وپنجم کنست می‌گذرد. «آیلت شاکد» قصد دارد پس از تشکیل دولت به رهبری «بنیامین نتانیاهو»، برای لیکود فعالیت کند.

شاکد در انتخابات گذشته ‌به‌عنوان بخشی از خانه یهودی شرکت کرد، اما از آستانه عبور نکرد و اکنون پس از وقفه اجباری از زندگی سیاسی، در حال برنامه‌ریزی برای این حرکت است.

به این ترتیب، او می‌تواند تجربه کسب نموده و سعی کند در انتخابات مقدماتی بعدی برای لیست حزب رقابت کند.

شاکد، از جمله، پس از گفت‌وگوهایی که با روسای شعب شهرها و اعضای مرکزی لیکود انجام داد، که با برخی از ‌آن‌ها در زمان وزارت کشورش در دولت مستعفی و حمایت از این طرح تماس گرفت، به طور جدی این حرکت را بررسی می‌کند.

اگر واقعاً این اتفاق بیفتد، شاکد قصد دارد در آینده نزدیک برای جذب هرچه بیشتر افراد به حزب تلاش کند.

در محیط شاکد در پاسخ گفتند: این احتمالی است که در دستورکار قرار دارد، اما هیچ‌چیز غیرممکن نیست.

فردی تنها در صورتی می‌تواند در لیکود نامزد شود که بیش از سه سال در این حزب عضویت داشته باشد یا در طول آنچه «میانبر پازم» تلقی می‌شود، مجوز ویژه‌ای از رئیس حزب دریافت کرده باشد.

در سال‌های اخیر، شاکد در موارد متعددی می‌خواست به لیکود برود، اما به دلیل این واقعیت که نتانیاهو آمادگی لازم برای دادن مجوز لازم برای کاندیداتوری به او را نداشت،

این حرکت محقق نشد، این امر از جمله به دلیل اعتراض اعضای ارشد حزب و همچنین مخالفت شدید همسرش سارا به وقوع پیوست.

اکنون، این اقدام وزیر کشور با این فرض بررسی می‌شود که دولت جدید به رهبری نتانیاهو حداقل دو سال دوام بیاورد و این فرصت را داشته باشد که ارشدیت لازم برای این رقابت را جمع کند.

در انتخابات گذشته، شاکد به‌رغم خشم شدید جناح راست علیه او به دلیل حضورش در دولت بنت-لاپید با رعام و احزاب چپ، برای رهبری حزب خانه یهودی نامزد شد.