loader image

جستجو

The partnership between Shaked and Handel was dissolved

کان 11:
شراکت بین شاکد و هندل منحل شد

مرکز مطالعات سورین

چکیده

خبرگزاری «کان 11» در گزارشی از منحل شدن شراکت بین شاکد و هندل خبر داد و نوشت: انتظار می‌رود پس از جدایی شاکد امروز یکشنبه با اعضای کنست، ابیر کارا و نیر اورباخ دیدار کند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ خبرگزاری کان 11 در گزارشی خبر داد: چهار روز قبل از بسته شدن لیست‌های کنست، شراکت بین آیلت شاکد، وزیر کشور و یوآز هندل، وزیر ارتباطات منحل شد.

این دو تنها حدود 6 هفته پیش حزب روح صهیونیستی را تأسیس کردند و در روزهای اخیر پس از امتناع هندل از اضافه‌کردن خانه یهودی به حزب، با بحران مواجه شدند.

انتظار می‌رود پس از جدایی شاکد امروز یکشنبه با اعضای کنست، ابیر کارا و نیر اورباخ دیدار کند. پس از انشعاب، وزیر در فیس‌بوک نوشت: اشتباهاتی کردم، به خانه پیش مسئول راست می‌آیم.

شاکد شنبه ‌شب به هندل از انحلال شراکت اطلاع داد. از طرف شاکد، امشب اعلام شد که هندل و هاوزر به صراحت گفتند که در صورت عدم تشکیل دولت وحدت، ترجیح می‌دهند کشور را به انتخابات بعدی بکشانند تا یک دولت دست راستی تشکیل دهند.

یک گزینه غیرمسئولانه و غیرقابل تصور. همچنین از طرف شاکد گزارش شد که در روزهای آینده لیست خود را به کنست ارائه خواهد کرد. فهرستی متنوع با شخصیت‌هایی با جهان‌بینی صهیونیستی، ملی‌گرا و راست.

یوآز هندل، صبح امروز در پستی که در حساب فیس‌بوک خود منتشر کرد، درباره انحلال شراکت اظهار نظر نمود. او در این پست نوشت: «بین ما شکافی وجود دارد که نمی‌توان آن را پر کرد.
من نمی‌توانم این احتمال را بدهم که یک دولت محدود شکل بگیرد که نیمی ‌از مردم را از خود دور کند و بی‌ثباتی را ادامه دهد. برای آیلت در هر کاری که انجام می‌دهد، آرزوی موفقیت می‌کنم. من روحیه صهیونیستی را به سمت انتخابات هدایت می‌کنم.»