loader image

جستجو

How did Xi Jinping get such power

ایندیپندنت:
شی جین‌پینگ چگونه به چنین قدرتی رسید؟

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «ایندیپندنت» در یادداشت تازه خود به بررسی این سوال پرداخت شی‌جین پینگ چگونه به چنین قدرتی رسید؟

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه ایندیپندنت در یادداشت خود نوشت: در سال‌های اخیر، نام «شی جین‌پینگ» در سپهر سیاسی چین پرطنین‌تر از نام اسلافش بوده است و حزب کمونیست چین با تصویب قطعنامه‌ای در سال ۲۰۲۱، او را در جایگاهی هم‌تراز با مائوتسه تونگ، بنیان‌گذار چین کمونیست، قرار داد. اما شی جین‌‌پینگ چگونه به چنین جایگاهی رسید؟

به نوشته «يئو لون تیان» یکی از اولین اقدام‌‌های شی جین‌‌پینگ پس از تکیه به کرسی ریاست حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۲، برقراری مجدد «جلسات زندگی دموکراتیک» بود که اعضای کمیسیون ۲۵ نفره حزب کمونیست را ملزم می‌کرد مقابل رئیس حزب از خود انتقاد کنند.

این نمونه کوچک و نمادین نشان می‌دهد که شی از سیاست رهبری جمعی دهه‌های اخیر فاصله گرفت و به قدرتی رسید که از دوره مائو به این‌سو دیده نشده بود.

اما «اشلی اسری» -استاد علوم سیاسی در دانشگاه آلبرتا- معتقد است بی‌میلی شی ۶۹ ساله به واگذاری قدرت به جانشینی جوان‌تر و اقدام‌هایش که به شکستن هنجارهای رهبری جمعی منجر شده، چین را به کشوری کم‌انعطاف‌تر تبدیل کرده است که به سوی آینده‌ای نامطمئن پیش می‌رود.

به نظر می‌رسد چالش‌های یک سال اخیر، از افت‌و‌خیزهای اقتصادی گرفته تا سیاست «کووید صفر» و حمایت از ولادیمیر پوتین، مانع تثبیت قدرت شی نشده است.