loader image

جستجو

The UAE's security and political blow to America1

واشنگتن پست:
ضربه امنیتی و سیاسی امارات به آمریکا

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «واشنگتن پست» در گزارش مهمی از ضربه امنیتی وسیاسی امارات به آمریکا خبر داد و نوشت: این اطلاعات از این جهت قابل‌توجه است که بر عملیات نفوذ یک کشور دوست به جای یک قدرت متخاصم مانند روسیه، چین یا ایران تمرکز دارد.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ روزنامه واشنگتن پست در گزارش مهمی از انتشار یک خبرنامه اطلاعاتی با موضوع دخالت گسترده دولت امارات در مسائل سیاسی آمریکا خبر داد.

واشنگتن پست این گزارش اطلاعاتی را بی‌سابقه خواند و تاکید کرد که طبق این گزارش اطلاعاتی، دولت امارات سیاست خارجی آمریکا را از طریق یک سری سوءاستفاده‌های قانونی و غیرقانونی به نفع خود هدایت کرده است.

طبق این گزارش، اقدامات دولت امارات در چندین دولت آمریکا و به منظور سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های حاکمیت آمریکا از جمله اتکا سیاستمداران این کشور به کمک‌های دریافتی برای کارزارهای انتخاباتی، حساسیت به شرکت‌های لابی‌گر قدرتمند و اجرای ضعیف قوانین افشاگری در داخل آمریکا که برای محافظت در برابر مداخله دولت‌های خارجی است، رخ داده است.

نکته خاص این گزارش اطلاعاتی به این موضوع برمی‌گردد که بر عملیات نفوذ یک کشور دوست و متحد آمریکا، به جای یک قدرت متخاصم مانند روسیه، چین یا ایران تمرکز دارد.

این سند توسط شورای اطلاعات ملی گردآوری شده و در هفته‌های اخیر به سیاست‌گذاران ارشد آمریکا ارائه شده است تا تصمیم‌گیری آن‌ها در رابطه با غرب‌آسیا و امارات که از نفوذ زیادی در واشنگتن برخوردار است، راهنمایی کند.

این گزارش از این جهت قابل‌توجه است که بر عملیات نفوذ یک کشور دوست به جای یک قدرت متخاصم مانند روسیه، چین یا ایران تمرکز دارد. همچنین غیرمعمول است که یک محصول اطلاعاتی آمریکایی تعاملات مربوط به مقامات کشور خود را با توجه به وظایف خود برای تمرکز بر تهدیدهای خارجی از نزدیک بررسی کند.

«بروس ریدل» یکی از اعضای ارشد موسسه بروکینگز که در دهه 1990 در شورای اطلاعات ملی آمریکا خدمت می‌کرد، گفت: «جامعه اطلاعاتی آمریکا به طور کلی از هر چیزی که می‌تواند به عنوان مطالعه سیاست داخلی آمریکا تعبیر شود، دوری می‌کند.»

لورن فراست، سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی، در پاسخ به سوالی درباره این گزارش از اظهار نظر خودداری کرد.