loader image

جستجو

Russia's dissatisfaction with Iran's drones

کان 11:
عدم رضایت روسیه از پهپادهای ایران

مرکز مطالعات سورین

چکیده

خبرگزاری «کان11» در یادداشت خود با اشاره به عدم رضایت روسیه از پهپادهای ایران، نوشت: برخی از آزمایشات انجام‌شده توسط کارشناسان روسی بر روی تجهیزات ایرانی، حاکی از یک سری خرابی و نقص فنی بود.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، خبرگزاری کان 11 در یادداشت خود نوشت:‌ارتش روسیه از سطح حرفه‌ای پهپادهای ایرانی که از سوی تهران به این کشور منتقل شده، راضی نیست، این مطلبی است که امروز سه‌شنبه واشنگتن پست گزارش می‌دهد.

براساس این گزارش، روسیه حدود 10 روز پیش چند محموله پهپاد دریافت کرده است.

اما پیش از این، برخی از آزمایشات انجام‌شده توسط کارشناسان روسی بر روی تجهیزات ایرانی، حاکی از یک سری خرابی و نقص فنی بود.

به گفته یک منبع آمریکایی که تحولات را دنبال می‌کند: «سیستم‌های پهپادها از برخی اشکالات رنج می‌برند و روس‌ها از آنچه به دست آورده‌اند، راضی نیستند».

در این مرحله هنوز مشخص نیست که منشأ نقص فنی پهپادهای ایرانی که به دست روسیه رسیده، چیست.

یکی از برآوردها حاکی از آن است که شاید آن‌ها در حین انتقال به روسیه آسیب دیده باشند.

در هر صورت، مقامات اطلاعاتی تخمین می‌زنند که این تنها اولین محموله است و انتظار می‌رود محموله‌های بیشتری نیز ارسال شود. طی چند روز گذشته، یک رزمایش عظیم پهپادی در ایران با حضور تمامی نیروهای امنیتی داخلی در کنار نمایندگانی از کشورهای دیگر از جمله روسیه برگزار شد.

طی این رزمایش، از صدها پهپاد استفاده شد و طبق گزارشات در ایران، این هدف قرار بود نمایش قدرت قابلیت‌های پیشرفته ایران باشد.

این گزارش در زمینه شروع ضدحمله اوکراینی‌ها در منطقه خرسون که در آغاز جنگ توسط روسیه اشغال شده بود، منتشر شده است. در اوکراین مقامات ادعا می‌کنند که نیروها طبق برنامه پیشروی می‌کنند، در حالی که در مسکو مقامات معتقدند هیچ خطری برای حاکمیت روسیه بر منطقه وجود ندارد و این حمله «جعلی است که چون به میل خود رسانه‌های غربی بوده، از سوی آن‌ها پذیرفته شده است».

بر اساس این ارزیابی، پهپادهای ایرانی برای ایجاد تغییر واقعی در تصویر جنگ و قبل از هر چیز، جهت کمک به روس‌ها در حمله به سامانه‌های توپخان‌های پیشرفته از نوع «هیمارس» که از آمریکا به کی‌یف انتقال یافته‌اند، طراحی شده‌اند و یک مزیت چشمگیر در میدان جنگ هستند.