loader image

جستجو

Counter-revolution retreat from large squares to localities

سیاست روز:
عقب‌نشینی ضدانقلاب از میادین بزرگ به محلات

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «سیاست روز» در یادداشت خود به بررسی عقب‌نشینی ضدانقلاب از میادین بزرگ به محلات، پرداخت.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه سیاست روز در یادداشت خود نوشت: ضدانقلاب باز هم برای چند روز فراخوان داده است و طبق روال سابق رسانه‌های سعودی و انگلیسی متولی تبلیغات این فراخوان‌ها شده‌اند.

فراخوان‌های اخیر ضد انقلاب یک ویژگی مهم دارد و آن اینکه ضدانقلاب تلاش کرده فراخوان‌ها را به جای میادین بزرگ شهر به محلات منتقل کند. علت این اتفاق را در این مطلب شرح داده‌ایم.

برای فهم علت این ماجرا توجه به ۲ نکته ضروری است:
اول اینکه، ضدانقلاب از ابتدای این اغتشاشات با خشونت زیادی وارد میدان شد که تقریبا در تاریخ بعد از انقلاب این میزان از خشونت آن‌هم از ابتدای اغتشاشات بی‌نظیر است.

دوم اینکه، ضدانقلاب بهانه اغتشاشات را یک امر دینی و باور قلبی مردم انتخاب کرد.

مردم ایران نسبت به دین اسلام اعتقاد عمیقی دارند و بهانه قرار دادن حجاب به‌عنوان یک واجب شرعی برای جریان‌سازی اجتماعی قطعا در جامعه دینی ایران نمی‌توانست مردم را علیه حاکمیت تحریک کند.