loader image

جستجو

The decrease in protest gatherings does not mean a decrease in dissatisfaction

اعتماد:
كمتر شدن تجمعات اعتراضی به معنای كاهش نارضایتی نیست

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «اعتماد» در گفت‌وگوی با دبیر کل سابق جبهه مشارکت، به‌بررسی مساله کاهش تجمعات اعتراضی، پرداخت.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ روزنامه اعتماد در گفت‌وگوی تازه خود با دبیرکل سابق جبهه مشارکت نوشت: «كاهش تجمعات اعتراضی به معنای كاهش نارضایتی‌ها نیست.» این عبارت شاید جانمایه صحبت‌های محسن میردامادی در گفت‌وگو با «اعتماد» باشد.

میردامادی كه روز و روزگاری دبیركل جبهه مشاركت بود، معتقد است مساله اصلی در تجمعات اعتراضی اخیر، نارسایی در حكمرانی است، ساختاری كه به‌زعم او دهه‌هاست به روزآوری و ریكاوری نشده است و با همان روش‌های «كهنه» تلاش می‌كند با نسل‌های «نو» ارتباط بگیرد.

او معتقد است مردم بارها در سالیان اخیر تلاش كرده‌اند با استفاده از روش‌های مدنی و مسالمت‌جویانه، حاكمان را متوجه مطالبات خود كنند.

آخرین نمونه از این تلاش‌ها از منظر میردامادی، قهر مردم با صندوق‌های رای در انتخابات سال‌های 1398 و 1400 بوده است.

تلاش‌هایی كه متاسفانه از سوی حاكمان دیده و شنیده نشد تا كار به جایی برسد كه شعارهای رادیكال جایگزین روش‌های مدنی قبلی شود.

وی در ادامه گفت: پیش‌نیاز هر نوع اصلاحی، اراده حكومت برای رفع ریشه‌های نارضایتی مردم و نشان دادن این اراده است.