loader image

جستجو

Darei education bills were approved

هاآرتص:
لوایح آموزش درعی تصویب شد

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «هاآرتص» در یادداشت تازه خود با اشاره به اینکه لوایح آموزش درعی تصویب شد،‌نوشت: پس از رأی‌گیری، کمیته تنظیم مقررات انتخاب کرد که کدام کمیته‌ها در مورد لوایح بحث کنند و پیشنهاد کرد که دو کمیته ویژه تشکیل شود.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه هاآرتص در یادداشت تازه خود نوشت:  صحن علنی کنست، در قرائت مقدماتی چهار لایحه پیشنهادی ائتلاف نوظهور را تصویب کرد:

اولی به «آریه درعی» -رئیس شاس- اجازه می‌دهد ‌‌به‌رغم محکومیت به تعلیق ‌به‌عنوان وزیر منصوب شود و لایحه دوم اصلاحیه‌ای است برای  قانونی که اجازه می‌دهد پلیس زیرمجموعه وزیر مسئول آن باشد که طبق توافق بین عوتزما یهودیت برای لیکود ایتامار بن گویر خواهد بود.

همچنین در قرائت مقدماتی لایحه‌ای به تصویب رسید که به وزارت دفاع اجازه می‌دهد یک وزیر مذهبی صهیونیست را که مسئولیت اداره مدنی را بر عهده خواهد داشت و لایحه‌ای که تعداد اعضای کنست مورد نیاز برای تقسیم یک جناح را از چهار به هفت افزایش می‌دهد، منصوب کند.

پس از رأی‌گیری، کمیته تنظیم مقررات انتخاب کرد که کدام کمیته‌ها در مورد لوایح بحث کنند و پیشنهاد کرد که دو کمیته ویژه تشکیل شود.

رأی‌گیری درباره تشکیل کمیته‌ها در جلسه عمومی صبح برگزار می‌شود.

لایحه‌ای که اجازه انتصاب درعی ‌به‌عنوان وزیر را می‌داد، مورد حمایت ۶۲ نماینده کنست و مخالفت ۵۳ نفر قرار گرفت.

لوایح ارائهشده توسط ائتلاف آینده

* تشخیص اینکه مجازات حبس تعلیقی به سمت وزیر خدشه وارد نمی‌کند برای رفع مانع قانونی انتصاب آریه درعی ‌به‌عنوان وزیر.

* امکان انتصاب وزیر اضافی در وزارتخانه‌های دولتی، همانطور که در دولت چرخشی مرسوم بود، برای تعیین وزیری در وزارت دفاع به نمایندگی از صهیونیسم مذهبی که مسئولیت واحد هماهنگی عملیات دولت در سرزمین‌ها را بر عهده خواهد داشت.

*تغییر اختیارات پلیس به گونه‌ای که وزیر امنیت داخلی که انتظار می‌رود ایتامار بن گویر باشد، خط مشی سازمان را شکل دهد و کمیسر مستقیماً تابع او باشد.

*بازگشت شرط آستانه برای انشعاب اعضای کنست از چهار عضو به هفت عضو و لغو تغییری که در آغاز دولت برکنار‌شده برای تسهیل تجزیه لیکود ایجاد شد.

گیدئون ساعر، وزیر دادگستری، در جلسه عمومی قبل از رأی‌گیری در مورد این قانون گفت که این‌ها «قوانینی کاملا شخصی هستند. کمتر شبیه یک تغییر در قانون اساسی است و بیشتر شبیه یک سرقت در روز روشن است. وی همچنین هشدار داد که «تأیید یک قانون شخصی سکوی پرشی برای ایجاد قوانین شخصی اضافی در آینده خواهد بود.»

با این حال، پیشنهاد تابعیت پلیس به بن گویر با اکثریت  ۶۱ عضو کنست در مقابل ۵۳53 مخالف به تصویب رسید.

در جریان ارائه این قانون، بن گویر در سخنرانی خود به یوآو سگلوویچ معاون وزیر امنیت داخلی اشاره کرد. سگلوویچ در پاسخ به تریبون رفت و پاسخ داد: «من در مورد خیلی چیزها تحقیق کردم، سازمان‌های جنایتکار، جنایات ملی‌گرایانه و… وقتی این کارها را انجام دادم، شما کم و بیش در آن دوره‌ها محکوم به تحریک نژادپرستی، داشتن مواد تبلیغاتی برای یک سازمان تروریستی، حمایت از یک سازمان تروریستی و ممانعت افسران پلیس در انجام وظایفشان بودید.

در جریان رقابت صلاحیت برای وزیر امنیت داخلی، بدون شک شما در رتبه اول افراد دارای کمترین صلاحیت هستید.

اعضای کنست همچنین با اکثریت ۶۱ موافق در مقابل ۵۲ مخالف پیشنهاد اعضای لیکود کنست، یوآو کیش و هانوخ میلاویتسکی را برای تغییر انشعاب جناحی تصویب کردند.

در کنست قبلی، این قانون اصلاح شد تا چهار عضو کنست بتوانند از حزب خود جدا شوند، حتی اگر یک سوم آن نباشند. اکنون، در لیکود، ‌آن‌ها علاقه‌مند هستند که بازگشتی را تعیین کنند تا حداقل به هفت عضو کنست برای جدا شدن از حزب خود نیاز داشته باشند.

قانونی که اجازه می‌دهد درعی ‌به‌عنوان وزیر منصوب شود، اصلاحیه قانون اساسی: دولت است. قانون فعلی از انتصاب یکی از اعضای کنست که به زندان محکوم شده است، ‌به‌عنوان وزیر جلوگیری می‌کند و این پیشنهاد ‌به‌دنبال اصلاح آن است تا شامل کسانی نشود که مانند درعی به حبس تعلیقی محکوم شده‌اند. رئیس شاس در ابتدای سال ‌به‌عنوان بخشی از دادخواست جرایم مالیاتی محکوم و به ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

در لایحه اصلاح قانون پلیس که توسط عوتزما قدرت یهودیت ارائه شده، آمده است که وزیر مسئول پلیس بوده، خط مشی سازمان را طراحی کرده و مسئول بودجه آن است که جدا از بودجه دولتی تعیین می‌شود.

در این پیشنهاد همچنین تصریح شده است که کمیسر مستقیماً تابع دولت و وزیر مسئول خواهد بود، مگر در مواردی که مربوط به اختیارات پلیس برای باز کردن و بستن پرونده‌ها و انجام تحقیقات باشد.

با توجه به پیشنهاد ارائه‌شده توسط بزالل اسموتریچ، رئیس صهیونیسم مذهبی برای اصلاح قانون اساسی: در دولت، دو وزیر با اختیارات می‌توانند در یک اداره دولتی خدمت کنند، این معنایش این است که قانون به وزیری از صهیونیسم مذهبی اجازه به عهده گرفتن اختیارات وزارت دفاع در کرانه باختری از جمله مسئولیت اداره مدنی و هماهنگی عملیات دولت در مناطق را می‌دهد.

کمیته تنظیم مقررات امشب انتخاب کرد که کدام کمیته‌ها در مورد لوایح بحث کنند.

بر اساس پیشنهاد این کمیته، دو کمیته ویژه تشکیل خواهد شد: کمیته‌ای به ریاست عضو کنست عوفر کاتز از لیکود که در مورد لایحه‌ای که پلیس تابع وزیر مسئول آن است بحث خواهد کرد و کمیته‌ای به ریاست عضو کنست شلومو کرعی از لیکود در مورد پیشنهادی که به درعی اجازه می‌دهد ‌به‌عنوان وزیر خدمت کند

و پیشنهادی که به تصدی دو وزیر اجازه می‌دهد در آن دفتر دولتی اختیاراتی داشته باشد، بحث خواهد کرد.

لایحه تغییر نحوه تقسیم جناح‌ها در کنست در کمیته مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرار است پیشنهاد تشکیل این کمیته‌ها صبح فردا در جلسه عمومی به رأی گذاشته شود.

پیش از این، کمیته تنظیم مقررات کنست معافیت از تعهد تخفیف برای قوانین مصوب را تصویب کرد.

معافیت‌ها اجازه می‌دهد که پیشنهادها در یک قرائت اولیه در جلسه عمومی به رأی گذاشته شوند. این کمیته همچنین ایرادات معافیت‌های ارائه‌شده توسط اعضای کنست از ائتلاف خروجی را رد کرد و ‌آن‌ها در قرائت مقدماتی برای رأی‌گیری حاضر شدند.

معافیت از التزام به تخفیف این امکان را فراهم می‌کند که پیشنهادها بدون قرار گرفتن روی میز دولت به مدت 45 روز برای رأی‌گیری سریع در جلسه عمومی گذاشته شوند که در نظر گرفته شده است تا دولت بتواند در مورد قانون موضع‌گیری کند.