loader image

جستجو

Wealth inefficiency for black mothers and children

نیویورک‌تایمز:
ناکارآمدی ثروت برای مادران و فرزندان سیاهپوست!

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «نیویورک‌تایمز» در گزارشی از ناکارآمدی ثروت برای مادران و فرزندان سیاهپوست خبر داد و اعلام کرد: خانواده‌های سیاهپوست فارغ از وضعیت اجتماعی و اقتصادی به شکل غیرمتوازنی متضرر می‌شوند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به بازتاب پژوهش اخیر National Bureau of Economic Research پرداخته است که طبق آن، احتمال مرگ ثروتمندترین مادران سیاهپوست و کودکانشان، دو برابر مادران و کودکان سفید‌پوست است.

در این پژوهش که نیویورک‌تایمز آن را از لحاظ زمان و گستردگی بسیار جدید دانسته است، مادران و فرزندان سیاهپوست، بدترین نتایج را در تولد نوزادان خود داشته‌اند و چگونگی خطراتِ متوجه تولد نوزادان، بسته به نژاد و درآمد والدین متفاوت است و خانواده‌های سیاهپوست فارغ از وضعیت اجتماعی و اقتصادی به شکل غیرمتوازنی متضرر می‌شوند.

طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در این پژوهش، خانواده‌های ثروتمند، بیشتر از سایر خانواده‌ها دارای نوزادانی هستند که زودتر از موعد متولد می‌شوند، اما کمتر می‌میرند و اینکه پول از مادران و فرزندان سفیدپوست محافظت می‌کند، اما از مادران و فرزندان سیاه‌پوست، خیر.

این مطالعه که ماه گذشته توسط اداره ملی تحقیقات اقتصادی منتشر شد، تقریباً همه نوزادانی را که از سال 2007 تا 2016 از مادران بار اول در کالیفرنیا متولد شده‌اند، شامل می‌شود، ایالتی که بیشترین تولد سالانه را دارد.

برای اولین بار، داده‌های مالیات بر درآمد را با سوابق تولد، فوت و بستری و اطلاعات جمعیت‌شناختی از اداره سرشماری و سازمان تامین اجتماعی ترکیب نموده و در عین حال از هویت‌ها محافظت می‌کند.

این رویکرد همچنین نشان می‌دهد که نوزادان نارس که از والدین فقیر به دنیا می‌آیند، نسبت به آن‌هایی که در ثروتمندترین خانواده‌ها به دنیا می‌آیند، احتمال مرگ بیشتری دارند.

با این حال، این مطالعه نشان می‌دهد که گروهی وجود دارد که محافظت یکسانی از ثروتمند شدن ندارند: مادران و نوزادان سیاه‌پوست.