loader image

جستجو

The high-profile meeting of the government spokesperson at Khawaja Nasir University

ابتکار:
نشست پرحاشیه سخنگوی دولت در دانشگاه خواجه نصیر        

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «ابتکار» در گزارشی به نشست پرحاشیه سخنگوی دولت در دانشگاه خواجه نصیر پرداخت.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه ابتکار در گزارشی به نشست پرحاشیه سخنگوی دولت در دانشگاه خواجه نصیر پرداخت و نوشت: سخنگوی دولت گفت: شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «مرد، میهن، آبادی» را این روزها زیاد شنیده‌ایم، ما همیشه دنبال تحقق آزادی، استقلال و آبادی بوده‌ایم.
علی بهادری جهرمی در نشستی با دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که با حاشیه‌هایی همراه بود، گفت: ما حق داریم که می‌خواهیم به آزادی، استقلال و آبادی برسیم، چون کشوری با ذخایر و منابع بسیار قوی و گسترده داریم.

وی اظهار کرد: ایران با منابع و ذخایری که دارد، باید جزو کشورهای برتر جهان شود.
وی با بیان اینکه «دشمنی رقبا نتوانسته ایران را متوقف کند، ولی سرعت را کاهش داده است»، اظهار داشت: رقبا چشم دیدن رشد ایران را ندارند؛ امروزه وضعیت جایگاه علمی با ۵۰ سال قبل قابل مقایسه نیست‌.

بهادری جهرمی گفت: دشمن می‌خواهد فضای ذهنی جوانان نخبه را به گونه‌ای تاریک کند که به هیچ وجه امکان تولید علم و نوآوری نداشته باشند.