loader image

جستجو

Concerns about local crime in America

گالوپ:
نگرانی از جنایات محلی در آمریکا

مرکز مطالعات سورین

چکیده

موسسه نظرسنجی «گالوپ» در گزارش  تازه خود به بررسی نگرانی از جنایات محلی در آمریکا پرداخت و اعلام کرد:‌ آمریکایی‌ها به طور مداوم بیشتر احتمال می‌دهند که بگویند جرم در کشور آمریکا در حال تشدید است تا در منطقه بومی آن‌ها.

فهرست مطالب

به‌‌گزارش مرکز مطالعات سورین، ‌موسسه نظرسنجی گالوپ اعلام کرد اکنون بیش از هر زمان دیگری در پنج دهه گذشته آمریکایی‌ها معتقدند جنایات محلی در طول سال گذشته افزایش یافته است.

نزدیک به 56 درصد از بزرگسالان آمریکایی از افزایش جرم و جنایت در محل زندگی خود خبر می‌دهند که این رقم نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.

این رقم دو واحد بالاتر از رکورد ثبت شده توسط گالوپ از سال 1972 قلمداد می‌شود.

تصور عمومی مبنی بر افزایش جرم در سطح ملی نیز نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است، به طوری که 78 درصد از آمریکایی‌ها گفته‌‌اند اکنون ارتکاب جرم و جنایت در آمریکا افزایش یافته است. بالاترین رکورد در سال 1992، زمانی که نرخ جرم و جنایت در آمریکا افزایش یافت، 89 درصد بود.

از زمانی که گالوپ شروع به ردیابی همزمان برداشت آمریکایی‌ها از هر دو سطح جرم و جنایت کرد، آمریکایی‌ها به طور مداوم بیشتر احتمال می‌دهند که بگویند جرم در کشور آمریکا در حال تشدید است تا در منطقه بومی آن‌ها.

در گزارشی که گالوپ منتشر کرده آمده است این معادل ارقامی است که در سال 2020 ثبت شده است.

این رکورد در سال 1992، زمانی که نرخ جرم و جنایت در آمریکا به شدت افزایش یافته بود، 89 درصد بود.

همچنین بر اساس این گزارش این تصور بی‌سابقه از افزایش جرایم محلی به دنبال افزایش شدیدی است که در سال گذشته ثبت شده است.

گالوپ از سال 2000 فراوانی نگرانی‌های شخصی را در مورد 10 نوع خاص از جرایم خشونت‌آمیز و دارایی ردیابی کرده است.

تروریسم در سال 2001 اضافه شد و دو جرایم سایبری، قربانی سرقت هویت و هک رایانه به ترتیب در سال‌های 2009 و 2017 اضافه شدند.