loader image

جستجو

The end of the American century begins in West Asia

نیوزویک:
پایان قرن آمریکا در غرب‌آسیا آغاز می‌شود؟!

مرکز مطالعات سورین

چکیده

 نشریه «نیوزویک» در مقاله اخیر خود نوشت:‌ نفوذ آمریکا در منطقه غرب‌آسیا رو به کاهش است، خروج ارتش از افغانستان و شکست این کشور در حل مناقشه اسرائیل و فلسطین، دو شاهد عینی کاهش نفوذ آمریکا در منطقه است.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ نشریه نیوزویک در مقاله اخیر خود به این موضوع می‌پردازد که آمریکا در حال از دست دادن سلطه جهانی خود در منطقه غرب‌آسیا است و این صحنه اصلی افول به شمار می‌رود.

طبق آن چه که نویسنده این مقاله خاطرنشان می‌کند، این کشور قدرتمند که به نوعی همواره در تلاش برای سلطه بر کشورهای جهان بوده است، برای سال‌های متمادی و دهه‌ها درگیر منطقه غرب‌آسیا و چالش‌ها و مشکلات جاری در عراق، افغانستان، سوریه و یمن بوده است.

با وجود این تعامل، منطقه غرب‌آسیا همچنان به واسطه خشونت‌های موجود، تروریسم و رقابت‌های ژئوپلیتیکی مداوم و بی‌ثباتی مانده است.

علاوه بر این، طبق شواهد موجود می‌توان این‌گونه استدلال کرد که نفوذ آمریکا در منطقه غرب‌آسیا رو به کاهش است، زیرا کشورهای قدرتمند دیگر از جمله روسیه، چین و ایران تهاجمی می‌شوند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که خروج آمریکا از افغانستان و شکست این کشور در حل مناقشه اسرائیل و فلسطین، دو شاهد عینی کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه غرب‌آسیا است.

طبق گفته نویسنده این مقاله، غرب‌آسیا در حال تبدیل شدن به یک میدان جنگ برای قدرت‌های جهانی است که روسیه و چین به‌دنبال گسترش نفوذ خود در آن هستند و این طور استدلال می‌شود که شکست کشوری قدرتمند چون آمریکا در تعامل مؤثر با منطقه غرب‌آسیا، به این کشورها اجازه می‌دهد تا برای خود جایگاهی ایجاد کنند که می‌تواند پیامدهای مهمی برای امنیت و ثبات جهانی به همراه داشته باشد.

در نهایت، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که افول آمریکا در غرب‌آسیا به‌طور روزافزون آشکار می‌شود و این منطقه در پایان قرن آمریکا، نقش کلیدی ایفا می‌کند و ایالات متحده تنها در صورت تعامل مؤثرتر و پایدارتر می‌تواند سلطه جهانی خود را حفظ کند.