loader image

جستجو

The psychological consequences of Corona for the American people

پیو:
پیامدهای روانی کرونا برای مردم آمریکا

مرکز مطالعات سورین

چکیده

موسسه «پیو» در یک نظر سنجی جدید به بررسی پیامدهای روانی کرونا برای مردم آمریکا پرداخت و نوشت: براساس چهار پیمایشی که در طول دو سال و نیم گذشته صورت گرفت 41 درصد آمریکایی‌ها دستکم یکبار در طول این دوره اضطراب روانی را تجربه کرده‌اند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،  براساس نظرسنجی جدید مؤسسه پیو، از هر 10 بزرگسال آمریکایی، حدود چهار نفر (41 درصد) سطوح بالایی از اضطراب روانی را دست‌کم یک بار از زمان دوره‌های اول شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی که از مارس 2020 تا سپتامبر 2022 برگزار شد، میزان اضطراب در میان جوانان بالاتر است، به نحوی که 58 درصد جوانان 18 تا 29 ساله دست کم یک بار در این برهه، اضطراب را تجربه کرده‌اند.

این تحلیل نشان‌دهنده ماهیت سیال اضطراب روانی در میان آمریکایی‌ها است. این اضطراب با استفاده از یک شاخص پنج قسمتی سنجیده می‌شود که پرسش‌هایی را درباره تجربه تنهایی، نگرانی و مشکل در خوابیدن شامل می‌شود.

در یکی از این پیمایش‌ها که در سپتامبر 2022 صورت گرفت 21 درصد بزرگسالان در رده اضطراب روانی بالا قرار گرفتند.

در هر یک از چهار پیمایشی که در قالب این نظرسنجی صورت گرفت فقط 24 درصد بزرگسالان در این رده قرار گرفتند. افراد در مراحل مختلف زندگی سطوح مختلفی از اضطراب را تحمل می‌کنند.

براساس چهار پیمایشی که در طول دو سال و نیم گذشته صورت گرفت 41 درصد آمریکایی‌ها دستکم یکبار در طول این دوره اضطراب روانی را تجربه کرده‌اند.

اضطراب روانی علاوه بر مسئله سن به درآمد افراد و معلولیت آن‌ها نیز بستگی دارد.

حدود دو سوم (66 درصد) بزرگسالانی که دارای معلولیت هستند و یا به سبب مشکلی پزشکی قادر به مشارکت کامل در کار، مدرسه، کارهای خانه و سایر فعالیت‌ها نیستند در طول دوره برگزاری پیمایش‌های این بررسی سطح بالایی از اضطراب را تجربه کردند.

از ماه مارس سال 2020 تاکنون، افرادی که درآمد خانوادگی پایین‌تری دارند (53 درصد) نسبت به خانواده‌های دارای درآمد متوسط (38 درصد) و خانوارهای با درآمد بالا (30 درصد) اضطراب روانی بیشتری تجربه کرده‌اند.