loader image

جستجو

Shaked and Handel's message to Netanyahu

کان11:
پیام شاکد و هندل به نتانیاهو

مرکز مطالعات سورین

چکیده

شبکه تلویزیونی«کان 11» در یادداشت خود با اشاره به پیام شاکد و هندل به نتایناهو،‌ نوشت: پیامی‌که این دو با آن همراه خواهند شد، خواهد گفت که تنها حزب آن‌ها می‌تواند پلی باشد که لیکود نتانیاهو را به لاپید و گانتز متصل و امکان تشکیل یک دولت وحدت را فراهم می‌کند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، شبکه تلویزیونی کان 11 در یادداشت خود خبرداد: انتظار می‌رود وزیر کشور و رئیس حزب یمینا «ایلات شاکد» امروز چهارشنبه به طور رسمی ‌انتصاب وزیر ارتباطات را «یوز هندل» اعلام کند.

در برنامه ‌«امروز صبح» کان ۱۱ اعلام شد که در سایه آخرین نظرسنجی‌ها که نشان می‌دهد حزب آن‌ها از آستانه عبور نمی‌کند، انتظار می‌رود این دو پیام آشتی‌جویانه به بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب لیکود بدهند.

بر اساس آن، دیدار با او را منتفی نمی‌دانند، بلکه اعلام می‌کنند که برای تشکیل یک دولت وحدت‌بخش و نه یک دولت محدود راست‌گرا، دست به هر کاری می‌زنند.

در آماده‌سازی برای امضای قرارداد بین شاکد و هندل در یک پیاده‌روی مشترک، این دو باید در مورد پیام حزب مشترک خود در مورد یشیوا در زمان نتانیاهو به توافق می‌رسیدند.

شاکد می‌خواست اعلام کند که هدف، تشکیل یک دولت راست‌گرا و موافق با یشیوا در زمان نتانیاهو است، در حالی که هندل می‌خواست هدف، ایجاد یک دولت وحدت و حذف یشیوا در زمان نتانیاهو باشد.

در پایان، هر یک از طرفین موافقت کردند که از یک اصل چشم‌پوشی کنند، شاکد از یک دولت دست راستی دست کشید و رضایت داد که تحت نظر نتانیاهو بنشیند، در حالی که هندل از رد صلاحیت نتانیاهو منصرف شد و پیگیری یک دولت وحدت را پذیرفت.

پیامی‌که این دو با آن همراه خواهند شد، خواهد گفت که تنها حزب آن‌ها می‌تواند پلی باشد که لیکود نتانیاهو را به لاپید و گانتز متصل و امکان تشکیل یک دولت وحدت را فراهم می‌کند.

از نظر جایگاه آن‌ها در لیست حزب، شاکد در رتبه اول و هندل در رتبه دوم قرار خواهند گرفت.

عضو کنست زوی هاوزر احتمالا در جایگاه چهارم قرار خواهد گرفت. متان کاهانا احتمالاً رتبه سوم لیست را به خود اختصاص خواهد داد، زیرا شانس او ​​برای ماندن در سمت راست به دلیل ارتباط با هندل افزایش یافته است. شاکد به نوبه خود تلاش خواهد کرد تا چهره‌هایی از صهیونیسم مذهبی بیاورد تا جذب صهیونیسم مذهبی را تقویت کند.