loader image

جستجو

Why is democracy in danger

واشنگتن اگزمینر
چرا دموکراسی در خطر است؟!

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «واشنگتن اگزمینر» در یادداشت خودضمن اشاره به نظرسنجی موسسه دانشگاه جرج تاون،‌ تاکیدکرد: شصت و سه درصد از رای دهندگان بر این باورند که «نامزدهای سیاسی که از پذیرش نتایج معتبر انتخابات خودداری می‌کنند» تهدیدی جدی برای دموکراسی هستند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه وانشگتن اگزمینر در یادداشت خود به‌قلم «پل بدارد» نوشت:  رأی دهندگان آمریکایی بالاخره چیزی را یافته‌اند که می‌توانند روی آن توافق کنند: دموکراسی مورد خطر قرار گرفته است.

 اما از آن‌ها بپرسید که چرا و چه کسی مقصر است و مشاهده می‌کنید که این توافق از بین می‌رود.

 در آخرین و شاید قابل توجه‌ترین نظرسنجی Battleground Civility از موسسه سیاست و خدمات عمومی دانشگاه جورج تاون، یک چیز واضح است.

سیاست‌ها مقصر این عدم تفاهم است. برای مثال، دموکرات‌ها منکران انتخابات، احتمالاً دونالد ترامپ، و تهدید به ارعاب رأی‌دهندگان را مقصر می‌دانند.

در همین حال جمهوری‌خواهان رسانه‌های لیبرال و متقلبان در رای‌گیری را مقصر می‌دانند.
«مو الیتی» -مدیر اجرایی مؤسسه- گفت: «روشن است که آمریکایی‌ها در این باور که دموکراسی در حال حاضر با یک آزمون جدی مواجه است، متحد هستند و درک چرایی این موضوع می‌تواند به ما در حل آن کمک کند.»

مطابق موسسه نظرسنجی دانشگاه جرج‌تاون، 75 درصد مردم آمریکا باور دارند که دموکراسی در این کشور در خطر است.

در حالیکه 24 درصد با این دیدگاه مخالف هستند. به تفکیک حزبی نیز دموکرات‌ها  و جمهوری‌خواهان به ترتیب 80 درصد و 72 درصد موافق این دیدگاه هستند.

افراد موافق، دلایل متعددی را برای این دیدگاه خود دخیل می‌دانند که مهم‌ترین‌آنها عبارتند از: افزایش رفتار خشونت‌آمیز (74 درصد)، پوشش حزبی اخبار (67 درصد)، کاهش رعایت ادب در سیاست (63 درصد)، عدم پذیرش نتایج انتخابات توسط نامزدهای سیاسی (63 درصد) و سرکوب رای‌دهندگان (53 درصد)

شصت و سه درصد از رای دهندگان بر این باورند که «نامزدهای سیاسی که از پذیرش نتایج معتبر انتخابات خودداری می‌کنند» تهدیدی جدی برای دموکراسی هستند.

این مورد توسط 83 درصد دموکرات‌ها، 85 درصد بینندگان روزانه سی‌ان‌ان و 89 درصد بینندگان روزانه ام‌اس ان‌بی‌سی  به شدت یا بسیار جدی ارزیابی می شود.

اما در مورد جمهوری‌خواهان تنها 42 درصد آن‌ها چنین نگرانی‌هایی دارند. 50 درصد بینندگان فاکس نیوز و 60 درصد از مستقل‌ها این موضوع را نگران‌کننده می‌دانستند.