loader image

جستجو

Western European countries have minimized contact with Iran

کان 11:
کشورهای اروپای غربی تماس با ایران را به حداقل رسانده‌اند

مرکز مطالعات سورین

چکیده

خبرگزاری «کان 11» در گزارشی اعلام کرد: کشورهای اروپای غربی تماس با ایران را به حداقل رسانده‌اند

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، خبرگزاری کان 11 در گزارشی اعلام کرد: برخی از کشورهای اروپای غربی از جمله کشورهای مهم و بزرگ‌ترین ‌آن‌ها در هفته‌های اخیر ارتباط خود را با ایرانی‌ها به حداقل رسانده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان ورود ایران به میدان نبرد در اوکراین، تماس دیپلمات‌های اروپایی یا مقامات ارشد اروپایی با همتایان ایرانی ‌آن‌ها به حداقل ممکن کاهش یافته است.

منابع آگاه به جزئیات این خبر گفتند که تماس‌ها و دیدارهای دیپلماتیک تقریبا به صفر رسیده است.

این موضوع در تحریم‌هایی مانند مواردی که توسط اتحادیه اروپا علیه افراد ایرانی که در متفرق کردن تظاهرات و موضوع پهپادها دست دارند، اعمال شده است، نمود دارد.

در همین حال، اخیراً روس‌ها حملات خود را با استفاده از پهپادهای ایرانی پس از یک دوره نسبتاً طولانی چند هفته‌ای که از ‌آن‌ها استفاده نشده بود، تجدید کردند.

مقامات اوکراینی به اخبار کان ۱۱ گفتند که روسیه ظاهراً پهپادهای جدیدی از ایران دریافت کرده است که توضیح‌‌دهنده تجدید حملات با استفاده از این وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین است.