loader image

جستجو

Tag: اروپاا

نشنال اینترست:  آمریکا برای جلوگیری از جنگ در اروپا باید اوکراین را تقویت کند

نشریه «نشنال اینترست» در یادداشت خود ضمن اشاره به حضور نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین  و احتمال آغاز جنگ بزرگ در اروپا نوشت: برای جلوگیری از جنگ در اروپا، آمریکا باید اوکراین را تقویت کند.

مطالعه مطلب