loader image

جستجو

Tag: امارت اسلامی

اوراسیا ریویو: ایران نباید از تشکیل امارت اسلامی در افغانستان حمایت کند

مرکز «اوراسیا ریویو» در یادداشت تازه خود طالبان را دشمن اصلی زبان پارسی و فرهنگ غنی ایرانی دانست و بر این موضوع تاکید ورزید که حمایت از حکومت آن‌ها به‌مثابه اجازه دادن به نابودی این زبان و فرهنگ است.

مطالعه مطلب