loader image

جستجو

Tag: بجران انرژی

اکونومیست:
اروپا با بحران انرژی و ژئوپلیتیک مواجه است

نشریه «اکونومیست» نوشت: ترس فزاینده‌ای وجود دارد که تغییر ساختار سیستم انرژی جهانی، پوپولیسم اقتصادی آمریکا و شکاف‌های ژئوپلیتیکی رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا و کشورهای غیرعضو از جمله بریتانیا را تهدید کند.

مطالعه مطلب