loader image

جستجو

Tag: تحریم امریکا

هیل:
آمریکا به یک انقلاب در سیاست‌های تحریمی نیاز دارد

نشریه «هیل» در یادداشت تازه خود با اشاره به فعالیت‌های ضدتحریمی مرتبط با پهپادهای ایران که نشان‌ دهنده موفقیت تهران در خنثی کردن یک تحریم است، تاکید کرد: امریکا به یک انقلاب در سیاست‌های تحریمی نیاز دارد.

مطالعه مطلب