loader image

جستجو

Tag: تحریم سوریه

فارن پالیسی:
اتحادیه اروپا خواهان نابودی اسد است

نشریه «فارن پالیسی» در یادداشت تازه خود با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا خواهان نابودی اسد است، نوشت: اتحادیه اروپا مجموعه گسترده‌ای از بیش از 350 تحریم علیه نظام سوریه و نهادهای مرتبط را حفظ کرده و همچنان به مسدود کردن هرگونه فعالیت مرتبط با کمک در سوریه که به نفع اسد باشد، ادامه می‌دهد.

مطالعه مطلب