loader image

جستجو

Tag: ترامپیسم

فارن پالیسی:
تداوم ترامپیسم در آمریکا

نشریه «فارن پالیسی» در مقاله خود به بررسی موضوع  تداوم ترامپیسم در آمریکا پرداخت و نوشت: طبق نظرسنجی دانشگاه مونموث، در اوایل آگوست سال جاری و پس از 8 جلسه استماع، تنها حدود 40 درصد جمهوری‌خواهان، کار ترامپ را اشتباه می‌دانند.

مطالعه مطلب