loader image

جستجو

Tag: تضعیف اقتصاد روسیه

فارن پالیسی:
پیروزی در اوکراین، اروپای شرقی را آزاد خواهد کرد

نشریه« فارن پالیسی»  با اشاره به اینکه پیروزی دراوکراین، اروپای شرقی را آزاد خواهد کرد، تاکید کرد: شکست روسیه در اوکراین و تضعیف اقتصاد روسیه، تسلط این کشور بر سیاست‌های گرجستان را تضعیف و راه را به روی رای‌دهندگان طرفدار غرب در این کشور باز می‌کند.

مطالعه مطلب