loader image

جستجو

Tag: توافق بد

جروزالم پست:
بایدن باید توافق هسته‌ای بد با ایران را کنار بگذارد

روزنامه «جروزالم پست» در یادداشت خود با اشاره به اینکه بازگشت به برجام در فضای سیاسی به شدت حزبی امروز آمریکا کمتر از یک هدف مقدس نیست، تاکید کرد: بایدن باید توافق هسته‌ای بد با ایران را کنار بگذارد.

مطالعه مطلب

عرب‌‌نیوز:‌ چرا توافق نکردن با ایران بهتر از یک توافق بد است؟

روزنامه «عرب‌نیوز» در یادداشت تازه خود ضمن اشاره به نشست مذاکرات وین و اینکه تنش‌زدایی و اجتناب از جنگ با نظام ایران از اهداف حیاتی سیاست خارجی آمریکا است، به‌بررسی این موضوع پرداخت که چرا توافق نکردن با ایران، بهتر از حصول یک توافق بد با ایران است.

مطالعه مطلب