loader image

جستجو

Tag: تولید ناخالص

آنتی‌وار:
زمستان سخت در انتظار اروپا

وبگاه «آنتی‌وار» در یادداشت خود به بررسی این موضوع که زمستان سخت در انتظار اروپاست،‌پرداخت و نوشت: هیچ راه دیگری برای توقف جنگ‌طلبان و نومحافظه‌کاران واشنگتن که اکنون اقتصاد جهانی را به لبه پرتگاه برده‌اند، وجود ندارد.

مطالعه مطلب

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها:
 بایدن اهرم فشاری بر ایران ندارد

موسسه «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» با اشاره به اینکه بایدن فشار حداکثری علیه ایران را کنار گذاشته و باعث رشد تولیدی ناخالصی داخلی ایران شده،‌ نوشت: اگر دولت بایدن اجرای تحریم‌ها را تشدید کند، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و یا رشد تولید ناخالص داخلی منفی خواهد شد.

مطالعه مطلب